English Site
news_images_alexander

LA PARTNERS växer inom offentlig upphandling

Vi har nöjet att välkomna Alexander Rappe till LA PARTNERS som ny biträdande jurist. Alexander kommer närmast från tjänsten som regionjurist i Region Skåne. Alexander tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet (2009) och arbetade därefter som föredragande vid förvaltningsrätten.

Alexander Rappe har med sin bakgrund som föredragande i upphandlingsmål på förvaltningsrätten och som regionjurist en mycket passande bakgrund för firmans verksamhet inom offentlig upphandling, säger Maria Lidbom, partner på LA PARTNERS med ansvar för verksamhetsområdet offentliga affärer. Genom sin bakgrund har Alexander en erfarenhet som kompletterar vår firma på ett utmärkt sätt. Vi är glada över att ha jurister i firman med erfarenhet från upphandlande myndighet.

Det ger ett stort mervärde i rådgivningen i upphandlingsärenden som uppskattas av klienterna, såväl leverantörer som upphandlande myndigheter, säger Maria Lidbom.

Välkommen Alexander Rappe!