Signed

Signed |

Largest real property transaction ever

LA PARTNERS advises owners as Ulla Åberg estate divests properties in Malmö’s largest real property transaction ever, Malmö October 2014…

Signed |

Vi undervisar på Juridicum!

Advokaten Maria Lidbom undervisar på fördjupningskursen i Offentlig Upphandling på juristprogrammet vid Lunds universitet. Maria föreläser för juriststudenterna om lag…

Signed |

SYF

Magnus Bernro håller föredrag om SCC:s nya skiljedomsregler på SYF:s årsmöte, Malmö 2 maj 2016 Läs mer här!

Signed |

Maria Lidbom föreläser

Maria Lidbom föreläser om offentlig upphandling på ämnet ”Lämna det vinnande anbudet”. Seminariet riktar sig till företag som är eller…

Signed |

Revidering av skiljedomsregler

LA PARTNERS deltar i revideringen av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljedomsregler, mars 2016. Läs mer här!

Signed |

Global Arbitration Review

Magnus Bernro is one of the speakers at the first ever GAR Live in Stockholm on 8 April 2016. Check…

Signed |

Maria Lidbom till oss!

Upphandlingsspecialisten advokat Maria Lidbom till Advokatfirman LA PARTNERS, juni 2015 Läs mer här!

Signed |

Wihlborgs Fastigheter ABs förvärv av Ideon

LA PARTNERS har hjälpt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) vid förvärv av Ideon i Lund, Malmö juni 2013 Läs mer här!

Signed |

Skiljeförfarande i dag

Lunds Domarakademi och Skiljedomsföreningen i Södra Sverige inbjuder till seminariet ”Skiljeförfarande i dag” Föreläsare: Justitierådet Stefan Lindskog och Professor emeritus…

Signed |

Talare på Swedish Arbitration Association

Swedish Arbitration Association Seminar; Expedited arbitration – pros and cons. Mika Savola, Magnus Bernro and Christer Danielsson, Stockholm 16 March…

Signed |

Vi representerar i nytt skiljeråd

LA PARTNERS representerat i Sydsvenska Industri- och Handelskammarens nya skiljeråd, oktober 2015 Läs mer här!

Signed |

Vann mot The Hives

Tambourine Studios vann målet mot the Hives. LA PARTNERS, genom Magnus Bernro och Claes Svegfors, har biträtt Tambourine studios i…

Signed |

Mellby Gård Industri AB

LA PARTNERS biträder Mellby Gård Industri AB vid försäljningen av Svanströms Gruppen till Office Depot, Malmö mars 2011 Läs mer…