Vi lämnar biträde inom traditionell fastighetsrätt, som t.ex. plan- och bygglagstiftning, servitut, arrende, fastighetsregleringar, gemensamhetsanläggningar, nyttjanderättigheter och hyreslagstiftning, men också vad gäller nyare rättsfigurer som tredimensionella fastighetsbildningar och ägarlägenheter.

Mer om oss
VÅRA MEDARBETARE
Träffa våra medarbetare

LA PARTNERS är en modern affärsinriktad advokatbyrå som inte bara ställer krav på våra medarbetares höga juridiska kompetens. Vi tror att människor mår bäst och presterar på topp om man kan ha balans mellan arbete och fritid.