Fastighetsrätt

LA PARTNERS har erfarenhet av en lång rad fastighetsrelaterade transaktioner, från komplexa köp och försäljningar av fastighetsbolag eller bolagiserade fastighetsbestånd till överlåtelser av enskilda fastigheter.

Vi lämnar biträde inom traditionell fastighetsrätt, som t.ex. plan- och bygglagstiftning, servitut, arrende, fastighetsregleringar, gemensamhetsanläggningar, nyttjanderättigheter och hyreslagstiftning, men också vad gäller nyare rättsfigurer som tredimensionella fastighetsbildningar och ägarlägenheter.

Kontakt

Andreas
Ekstrand

Advokat, Partner

andreas.ekstrand@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 59
Mobil: +46 702 34 31 60

Patrik
Svensson

Advokat, Partner

patrik.svensson@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 54
Mobil: +46 709 49 42 85