Vi har lång och bred erfarenhet av att vara rådgivare vid fastighetstransaktioner och medverkar ofta i de största och mest uppmärksammade fastighetsaffärerna som genomförs i regionen. Ett annat område som vi har särskilt expertis och erfarenhet inom och frekvent anlitas inom är kommersiell hyresrätt.

Även om vårt främsta fokus ligger på fastighetstransaktioner och kommersiell hyresrätt omfattar vår rådgivning även övriga fastighetsrelaterade frågor såsom fastighetsbildning, plan- och byggfrågor, exploateringsavtal, arrenden, servitut m.m.

Mer om oss
VÅRA MEDARBETARE
Träffa våra medarbetare

LA PARTNERS är en modern affärsinriktad advokatbyrå som inte bara ställer krav på våra medarbetares höga juridiska kompetens. Vi tror att människor mår bäst och presterar på topp om man kan ha balans mellan arbete och fritid.