IT och teknik

En förståelse för affären såväl som avtal som är väl anpassade efter det specifika projektet är förutsättningar för lyckade IT- och teknikprojekt. Då den tekniska utvecklingen går snabbt krävs även en förmåga att skapa innovativa kontraktuella lösningar för att ta till vara klientens intressen på bästa sätt. LA PARTNERS medarbetare agerar rådgivare inom både rena IT-projekt såsom systemupphandlingar, mjukvarulicensiering, utvecklingsprojekt och liknande men även avseende andra mer traditionella teknikrelaterade projekt såsom leveranser av produktionsanläggningar och medicinteknisk utrustning, alltid med en hög grad av affärsmässighet i fokus.

Outsourcing

LA PARTNERS jurister har gedigen erfarenhet av att rådge klienter i samband med outsourcingprojekt av olika slag, allt från facility management, fakturering och lönehantering till stora globala IT-outsourcingar. Då syftet med att outsourca en viss verksamhet oftast är att få ner kostnaderna samtidigt som kvalitén på tjänsterna bibehålls, eller blir bättre, krävs väl genomtänkta avtalsupplägg, anpassade efter den specifika situationen. LA PARTNERS erfarenhet sträcker sig över samtliga steg i outsourcingprocessen, från förstudie och upphandlingsfasen till upprättande av avtal, förhandling och kontraktstecknande.

LA PARTNERS erbjuder även utbildningar inom området IT, teknik och outsourcing vilka kan skräddarsys efter klientens önskemål.

Mer om oss
VÅRA MEDARBETARE
Träffa våra medarbetare

LA PARTNERS är en modern affärsinriktad advokatbyrå som inte bara ställer krav på våra medarbetares höga juridiska kompetens. Vi tror att människor mår bäst och presterar på topp om man kan ha balans mellan arbete och fritid.