AKTUELLT

Klas Eklund ny partner

Advokatfirman LA PARTNERS har glädjen att meddela att advokaten Klas Eklund har valts till partner. Klas Eklund har lång erfarenhet som affärsjuridisk rådgivare och hans specialisering inom företagsöverlåtelser, dataskydd och integritet (GDPR) och kommersiella avtal passar utmärkt in i LA PARTNERS övriga verksamhet.

Vid företagsöverlåtelser bistår han klienter på både köpar- och säljarsidan med god erfarenhet från överlåtelser inom ett flertal olika sektorer såsom hälso-och sjukvård, detaljhandel och industri. Rådgivningen omfattar alla de områden och arbetsmoment som ingår i en företagsöverlåtelse såsom avtalsförhandlingar, due diligence, och strategiska överväganden.

Klas kompetens inom dataskyddsfrågor och integritet (GDPR) är mycket uppskattad och han bistår regelmässigt klienter inom generell GDPR/privacy compliance exempelvis vid inköp av nya system, upprättande av dokumentation och avtal, hantering av incidenter och strategi.

Klas har även mångårig och värdefull erfarenhet av att förhandla och ge råd kring kommersiella avtal från flera olika sektorer såsom life-science, industri och IT med allt från distribution och agentavtal, leverans-, inköps- och samarbetsavtal.

Vi har sett en hög och ökande efterfrågan på Klas expertis och han förstärker och breddar LA PARTNERS erbjudande med ett särskilt ansvar i byråns verksamhetsgrupper för företagsöverlåtelser och dataskydd säger Patrik Svensson, Partner på LA PARTNERS. Han är en uppskattad rådgivare och passar väl in i firmans arbetssätt med god tillgänglighet, attraktiv specialisering och lång erfarenhet både från LA PARTNERS och Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Vi är mycket glada att hälsa Klas välkommen som partner i LA PARTNERS!