Maria Lidbom föreläser

Maria Lidbom föreläser om offentlig upphandling på ämnet ”Lämna det vinnande anbudet”. Seminariet riktar sig till företag som är eller vill du bli leverantör till offentlig sektor. Utbildningen berör frågor som granskning av förfrågningsunderlag, hur man upprättar ett anbud och andra praktiska tips inför anbudsgivning. Dessutom får deltagarna kunskap om de alternativ som står till buds om man inte når framgång med sitt anbud. Sydsvenska Handelskammaren, Kristianstad, 3 maj 2016, kl. 08.00-10.30.

Länk till inbjudan här!