English Site

Cecilia Relfsson

Advokat

cecilia.relfsson@lapartners.se

Tel: +46 40 622 96 84
Mobil: +46 702 17 76 44


Erfarenhet

Cecilia Relfsson har mångårig erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning från en ledande affärsjuridisk byrå och har även varit bolagsjurist på ett större internationellt bolag. Erfarenheterna omfattar bland annat allmän affärsjuridik, bolagsrätt, entreprenadrätt, tvistlösning samt fastighetsrättsliga frågor som t ex fastighetsöverlåtelser, fastighetsbildning, olika typer av nyttjanderätter och kommersiell hyresrätt.

Cecilia är tingsnotariemeriterad, har rutin från, och ett stort intresse för, kommersiell tvistelösning. Hon uppträder som ombud och företräder klienter i såväl domstolsförfaranden som inför skiljenämnd i tvister inom olika rättsområden. Under sin tid som bolagsjurist utvecklade Cecilia en särskild förståelse för den löpande verksamheten hos bolag och de juridiska frågor som uppkommer där.

I sitt arbete på Advokatfirman LA PARTNERS är Cecilia verksam inom flertalet av byråns verksamhetsområden.

Karriär

Mannheimer Swartling Advokatbyrå 2011 – 2018
Bolagsjurist (secondment), Boliden Mineral AB 2017
Notarie vid Malmö tingsrätt 2013 - 2014

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet 2012
Melbourne University, Australien vårterminen 2011

Språk

Svenska
Engelska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund