English Site

Alexander Rappe

Biträdande jurist

alexander.rappe@lapartners.se

Tel: +46 40 643 96 44
Mobil: +46 720 50 70 90


Erfarenhet

Alexander Rappe arbetar huvudsakligen med affärsjuridik kopplad till offentlig upphandling. Alexander har arbetat med överprövningsmål under flera år och har erfarenhet både från förvaltningsdomstol och från upphandlande myndighet. Med sin bakgrund som regionjurist har Alexander också en unik praktik erfarenhet av juridisk rådgivning i många olika typer av upphandlingar i både mindre och större projekt, även i samband med förhandlingar och konkurrenspräglade dialoger. Alexander håller regelbundet utbildningar inom offentlig upphandling och närliggande rättsområden.

Bakgrunden från både domstol och upphandlande myndighet har gett Alexander en ingående kunskap om offentlig upphandling och därtill hörande tvister. Alexanders arbete i förvaltningsdomstol och som regionjurist har gett en bred erfarenhet av frågor inom närliggande rättsområden såsom avtalsrätt, offentlighet och sekretess, kommunalrätt, kommunal konkurrensrätt, skadeståndsrätt, förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt.

I sitt arbete på Advokatfirman LA PARTNERS arbetar Alexander med att biträda byråns delägare inom flertalet verksamhetsområden men huvudsakligen inom offentlig upphandling.

 

Karriär

LA PARTNERS 2017 -
Regionjurist, Region Skåne, Malmö 2014 - 2017
Föredragande, Förvaltningsrätten i Malmö 2010 - 2014

Utbildning

Jur kand, Uppsala universitet 2009

Språk

Svenska
Engelska