Claes Henriksson Svegfors
ADVOKAT, PARTNER
Claes har 20 års bred erfarenhet från domstol och affärsjuridisk advokatbyrå. Han arbetar främst med kommersiella tvister med fokus på entreprenad- och konsulträtt.
Erfarenhet
  • 2009 – LA PARTNERS
  • 2008 – 2009 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
  • 2006 – 2008 Fiskal i Hovrätten över Skåne och Blekinge och vid Malmö tingsrätt
  • 2006 Mannheimer Swartling Advokatbyrå
  • 2004 – 2006 Notarie vid Malmö tingsrätt
  • 2003 – 2004 Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Utbildning
  • 2003 Jur kand, Lunds universitet
Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund
Om Claes

Claes har arbetat både på domstol och på Sveriges största advokatbyrå. Som notarie och fiskal vid domstol och som advokat på advokatbyrå har han skaffat sig djup erfarenhet och kunskap om allmänna affärsjuridiska frågor och om affärsjuridiska tvister. Bakgrunden i både domarkarriär och som jurist på advokatbyrå har gett honom en mycket bred kunskapsbas inom många rättsliga områden. Claes är regelbundet ombud i större domstolstvister och skiljeförfaranden och agerar även skiljeman i skiljeförfaranden. Inom entreprenad- och konsulträtt arbetar Claes sedan många år med löpande rådgivning både på beställarsidan och för entreprenörer. Arbetet på advokatbyrå omfattar även bl.a. fastighetstransaktioner, avtalsfrågor inom fastighets- och entreprenadrätt och offentlig upphandling.