English Site

Emma Kratz

Advokat (Föräldraledig)

emma.kratz@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 55
Mobil: +46 722 31 80 03


Erfarenhet

Allmän affärsjuridik, fastighetsrätt, kommersiell hyresrätt och processer.

Emma arbetar med affärsjuridik i ett brett perspektiv och är verksam inom flertalet av byråns verksamhetsområden.

Emma har stor erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor som t ex fastighetsöverlåtelser, frågor avseende gemensamhetsanläggningar, fastighetsbildning, tomträtter och arrende samt arbetar löpande med kommersiella hyresfrågor. Emma agerar även stämmoordförande vid bostadsrättsföreningsstämmor.

Emma har medverkat vid en rad företagsöverlåtelser och arbetar löpande med diverse frågor med anknytning till bolagsrätt, exempelvis bolagsbildningar, nyemissioner och upprättande av aktieägaravtal.

Emma är notariemeriterad och uppträder regelbundet som ombud i tvister i allmän domstol och har även erfarenhet från skiljeförfaranden.

Karriär

LA PARTNERS 2009 -
Notarie vid Ystads tingsrätt 2007-2009
Praktik vid Patentbesvärsrätten hösten 2007

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet 2007

Språk

Svenska
Engelska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund
SYF - En förening för yngre jurister i södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning
Skiljedomsföreningen i Södra Sverige