English Site

Erika Nettrander

Advokat

erika.nettrander@lapartners.se

Tel: +46 40 643 20 35
Mobil: +46 72 724 20 20


Erfarenhet

Erika biträder företag med allehanda affärsjuridiska frågeställningar och även med angränsande frågor av offentligrättslig karaktär som tillsyn och tillståndsfrågor. Hennes verksamhet på LA PARTNERS omfattar bl.a. kommersiell tvistelösning, offentlig upphandling, entreprenadrätt och bolagsrätt.

Erika har arbetat på myndighet, allmän domstol och förvaltningsdomstol innan hon började på affärsjuridisk advokatbyrå i januari 2011. Hon har stor erfarenhet av att föra processer såväl i allmän domstol som i förvaltningsdomstol, med särskild kunskap inom skatteprocessen och överprövning av offentlig upphandling. Erika har även agerat som sekreterare i skiljeförfaranden.

Karriär

LA PARTNERS 2015 -
Advokatfirman Glimstedt 2011 - 2014
Förvaltningsrätten i Malmö/Länsrätten i Skåne län, föredragande 2008- 2010
Skatteverket, processförare/handläggare 2006-2008
Notarie vid Västmanlands tingsrätt 2005-2006

Utbildning

Jur kand, Uppsala universitet 2005

Språk

Svenska
Engelska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund
SYF
ISoR - Institutet för Skatter & Rättssäkerhet