Josefin Karlström
BITRÄDANDE JURIST
Josefin är notariemeriterad vid förvaltningsrätt och har även erfarenhet från byrå med dataskyddsrelaterade frågor. På byrån arbetar hon främst med offentlig upphandling och dataskyddsjuridik, men även med övriga rättsområden.
Erfarenhet
  • 2021 – LA PARTNERS
  • 2020-2021 Förvaltningsrättsnotarie vid Förvaltningsrätten i Växjö
  • 2019-2020 Sällberg & Co samt GDPR Hero
  • 2019 Migrationsverket
Utbildning
  • 2019 Juristexamen, Lunds universitet
Om Josefin

Josefin är notariemeriterad vid förvaltningsrätt och har även erfarenhet från byrå med dataskyddsrelaterade frågor. Under sin tid på förvaltningsrätten utvecklade Josefin en särskild förståelse för överprövningsprocessen i domstol. Genom sin erfarenhet på byrå har hon en djupare förståelse för hur juridik kan omvandlas och implementeras på ett gynnande sätt. På LA PARTNERS har Josefin framförallt specialiserat sig inom offentlig upphandling och dataskyddsjuridik, men hon arbetar även inom övriga av firmans rättsområden. Hon är en engagerad rådgivare, med en stor hängivenhet för firmans klienter.