English Site

Klas Eklund

Advokat

klas.eklund@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 56
Mobil: +46 761 03 03 96


Erfarenhet

Klas Eklund har mångårig erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning från en av Sveriges ledande advokatbyråer och har även erfarenhet som bolagsjurist från en internationell industrikoncern. Klas erfarenhet omfattar flera olika näringslivssektorer innefattande industri, IT och teknik.

Klas har lång erfarenhet, och ett stort intresse, av att bistå klienter ifråga om kommersiella avtal innefattande produkt- och tjänsteavtal, inköpsavtal, agent- och distributionsavtal, licensavtal, samarbetsavtal och andra centrala avtal. Han har en god förståelse för verksamheters behov och kan därmed sätta sin juridiska kompetens i en praktisk kontext. Med sin breda erfarenhet av förhandlingar av kommersiella avtal har Klas ofta anlitats för att ta fram mallavtal och utbilda klienters sälj- och inköpsfunktioner.

Han biträder även klienter vid företagsöverlåtelser, omstruktureringar och samarbetsformer såsom joint ventures. Därtill tillhandahåller Klas löpande rådgivning kring personuppgifts- och dataskyddsfrågor.

Klas är även anlitad som föreläsare.

Karriär

LA PARTNERS 2019
Mannheimer Swartling Advokatbyrå 2011 - 2019
Bolagsjurist Perstorp (secondment) 2017
Notarie vid Helsingborgs tingsrätt 2013 - 2015

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet 2011
Studier i Företagsekonomi, Lunds universitet 2008

Språk

Svenska
Engelska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund