Klas Eklund
ADVOKAT, PARTNER
Klas arbetar sedan mer än 10 år med internationell affärsjuridik. Med erfarenhet från såväl affärsjuridisk byrå som bolag ger han löpande rådgivning inom kommersiell avtalsrätt, företagsöverlåtelser och privacy frågor.
Erfarenhet
  • 2019 LA PARTNERS
  • 2011 – 2019 Mannheimer Swartling Advokatbyrå
  • 2017 Bolagsjurist Perstorp (secondment)
  • 2013 – 2015 Notarie vid Helsingborgs tingsrätt
Utbildning
  • 2011 Jur kand, Lunds universitet
  • 2008 Studier i Företagsekonomi, Lunds universitet
Medlemskap
  • Sveriges Advokatsamfund
Om Klas

Klas Eklund har mångårig erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning från en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer och har även erfarenhet som bolagsjurist från en internationell industrikoncern. Klas erfarenhet omfattar flera olika näringslivssektorer innefattande tillverkning, IT och teknik.

Klas har lång erfarenhet, och ett stort intresse, av att bistå klienter ifråga om kommersiella avtal innefattande produkt- och tjänsteavtal, inköpsavtal, agent- och distributionsavtal, licensavtal, samarbetsavtal och andra avtal centrala för en affärsverksamhet. Han har en god förståelse för verksamheters behov och kan därmed sätta sin juridiska kompetens i en praktisk och kommersiell kontext. Med sin breda erfarenhet av förhandlingar av kommersiella avtal har Klas ofta anlitats för att ta fram mallavtal, användarmanualer och utbilda klienters sälj- och inköpsfunktioner.

Han biträder även klienter vid företagsöverlåtelser, omstruktureringar och samarbetsformer såsom joint ventures. Han är väl förtrogen med de olika faser, utmaningar och avtalstyper som är vanliga i sådana projekt och tar rollen som projektledare. Därtill tillhandahåller Klas löpande rådgivning kring personuppgifts- och dataskyddsfrågor.

Klas är även en uppskattad föreläsare och anlitas ofta av klienter för olika rättsområden.