Louice Gustavsson
ADVOKAT
Louice har flera års erfarenhet inom affärsjuridik och från domstol. Hon bistår och företräder klienter i kommersiella tvister i såväl domstol som skiljeförfarande samt ger löpande rådgivning i frågor som rör bland annat kommersiella avtal och bolagsrätt.
Erfarenhet
  • 2018 – LA PARTNERS
  • 2016 – 2018 Notarie vid Malmö tingsrätt
  • 2016 Mannheimer Swartling Advokatbyrå
  • 2015 Finansdepartementet, Finansmarknadsavdelningen
Utbildning
  • 2016 Juristexamen Umeå universitet
Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund
Om Louice

Louice är verksam inom flertalet av byråns verksamhetsområden med specialisering inom tvistelösning. Louice företräder klienter i kommersiella tvister, inom bl.a. avtalsrätt, skadeståndsrätt och entreprenadrätt, vid allmän domstol och i skiljeförfaranden. Hon har tidigare erfarenhet av att agera ombud i domstols- och skiljeprocesser från en av Sveriges ledande advokatbyråer.

Louice ger även löpande juridisk rådgivning med ett särskilt fokus och intresse för kommersiella avtal samt bolagsrättsliga frågor.

Louice är tingsmeriterad vid Malmö tingsrätt. Hon har även erfarenhet av att arbeta med regulatoriska frågor vid Finansdepartementet.