English Site

Maria Lidbom

Advokat, Partner

maria.lidbom@lapartners.se

Tel: +46 40 620 00 07
Mobil: +46 768 66 15 25


Erfarenhet

Expert på offentlig upphandling

Maria är expert på offentlig upphandling och på de kommersiella tvister som följer av detta rättsområde. Maria har varit verksam inom offentlig upphandling i 15 år. Maria har bred erfarenhet av offentlig upphandling och tillhörande rättsprocesser som advokat och affärsjuridisk rådgivare, men även med bakgrund som bolagsjurist och som regionjurist i Region Skåne.

 

Ombud i överprövningsprocesser och skadeståndsmål

Maria har omfattande erfarenhet av att vara ombud i överprövningsmål och skadeståndsmål enligt LOU/LUF för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i förvaltningsdomstol och allmän domstol.

 

Juridisk rådgivning under upphandlingsprocessen

Maria håller regelbundet utbildningar och lämnar löpande juridisk rådgivning åt både upphandlande enheter och leverantörer avseende hela upphandlingsprocessen – före, under och efter – inom både klassiska sektorn och försörjningssektorn. Maria arbetar såväl med privata och publika bolag som med kommuner och kommunala bolag, statliga myndigheter, samt med landsting och regioner.

 

Alla typer av upphandlingsärenden

Marias samlade erfarenheter har gett henne en unik insikt i de affärsmässiga och legala överväganden som krävs när det offentliga och det privata gör affärer med varandra. Marias bakgrund med erfarenhet från stora upphandlande enheter gör att hon är van att arbeta med komplexa projekt och stora kommersiella tvister.

Marias roll som rådgivare i och för olika upphandlande organisationer har också gett henne stor erfarenhet och vana av frågor inom närliggande rättsområden såsom avtalsrätt, offentlighet och sekretess, kommunalrätt, kommunal konkurrensrätt, skadeståndsrätt, förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt.

Karriär

LA PARTNERS 2015 -
Bolagsjurist, E.ON Sverige AB (publ), Malmö 2014 - 2015
Regionjurist, Region Skåne, Kristianstad/Malmö 2011 - 2014
MAQS Advokatbyrå (advokat 2008) 2006 – 2011
Setterwalls Advokatbyrå 2004 – 2006
Notarie vid Göteborgs tingsrätt 2001 – 2003

Utbildning

Master of European Law (LLM), Europa Institut, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Tyskland 2004
Jur kand, Lunds universitet 2001
Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg, Tyskland 2000
University of Sussex, England 1998

Språk

Svenska
Engelska
Tyska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund
Sveriges Kommunaljuridiska Förening