Maria Lidbom
ADVOKAT, PARTNER
Maria är expert inom offentlig upphandling och har  20 års erfarenhet av alla typer av upphandlingsrättsliga mål och ärenden i och utanför domstol.
Erfarenhet
 • 2015 – LA PARTNERS
 • 2014 – 2015 Bolagsjurist, E.ON Sverige AB
 • 2011 – 2014 Regionjurist, Region Skåne
 • 2006 – 2011 MAQS Advokatbyrå
 • 2004 – 2006 Setterwalls Advokatbyrå
 • 2001 – 2003 Notarie vid Göteborgs tingsrätt
Utbildning
 • 2004 Master of European Law (LLM), Europa Institut, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Tyskland
 • 2001 Jur kand, Lunds universitet
 • 2000 Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg, Tyskland
 • 1998 University of Sussex, England
Medlemskap
 • Sveriges advokatsamfund
 • Sveriges Kommunaljuridiska Förening
Om Maria

Maria Lidbom har blivit rankad av Who’s Who Legal som en av Sveriges ledande advokater inom offentlig upphandling (WWL 2024).

Maria har lång och gedigen erfarenhet av offentlig upphandling och tillhörande rättsprocesser i domstol som advokat och affärsjuridisk rådgivare sedan ca 20 år tillbaka.

Maria biträder såväl med privata företag som upphandlande myndigheter i upphandlingsrelaterade mål och ärenden i och utanför domstol. Maria har omfattande erfarenhet av att arbeta med och mot offentlig sektor t.ex. kommuner, kommunala bolag och regioner. Rådgivningen inom offentlig upphandling innefattar att biträda såväl leverantör som upphandlande myndighet under upphandlingens gång, innefattande t.ex. strategisk upphandlingsrättslig rådgivning och granskning av upphandlingar och tillämpning av offentliga kontrakt.

Ombud i upphandlingsmål vid domstol

Maria Lidbom har snart 20 års erfarenhet av att vara ombud i upphandlingsmål enligt LOU/LUF/LUK för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i domstol. Maria hanterar alla typer av upphandlingsmål t.ex. överprövningar, ogiltighetstalan och mål om upphandlingsskadeavgift. Maria Lidbom har som advokat med framgång företrätt klienter i  upphandlingsmål vid Högsta förvaltningsdomstolen gällande ansökan om avtals giltighet.

Juridisk rådgivning under upphandlingsprocessen

Maria bistår såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer i  upphandlingens alla steg. Maria är juridisk rådgivare åt både upphandlande enheter och leverantörer avseende hela upphandlingsprocessen inom både klassiska sektorn och försörjningssektorn. Marias gedigna erfarenhet har gett henne en unik insikt i de affärsmässiga och legala överväganden som krävs när det offentliga och det privata gör affärer med varandra, vilket ger ett stor mervärde i rådgivningen.

Maria biträder också klienter som gör offentliga affärer med rådgivningen avseende avtalsfrågor inom offentlig upphandling, frågor avseende offentlighet och sekretess, och andra offentligrättsliga eller avtalsrättsliga frågeställningar.

Utbildningar och talare på konferenser

Maria håller regelbundet utbildningar i upphandlingsrätt och är ofta anlitad som talare på några av Sveriges största upphandlingskonferenser.