English Site

Max Olsson

Biträdande jurist

max.olsson@lapartners.se

Tel: +46 40 643 38 59
Mobil: +46 735 30 26 79


Erfarenhet

Max har erfarenhet av studier i såväl Sverige som Kanada med inriktning på framför allt immaterialrätt och konkurrensrätt, men med ett brett intresse för affärsjuridiken. Max har tidigare arbetat på Konkurrensverket, Kronofogden och har senast utfört sin notarietjänst på Malmö tingsrätt. Han har därigenom fått en inblick i myndigheternas verksamhet samt ökade kunskaper i anknytande juridiska frågor som konkurrensrätt, obeståndsrätt och processrätt.

Med anledning av sitt intresse och sin erfarenhet inom konkurrensrätten skrev Max sin examensuppsats inom detta rättsområde. Uppsatsen, med titeln “Is the Safe Harbour Open for Restrictions of Competition by Object? – An Examination of the Condition ’to an Appreciable Extent’ in Light of EU Competition Law”, tilldelades han andrapris för i Konkurrensverkets uppsatstävling år 2013.

I sitt arbete på Advokatfirman LA PARTNERS arbetar Max med att biträda byråns samtliga delägare inom flertalet av byråns verksamhetsområden.

Karriär

LA PARTNERS 2016 -
Notarie vid Malmö tingsrätt och Kronofogdemyndigheten i Malmö 2014 – 2016
Föredragande jurist på Konkurrensverket juni 2013 – augusti 2013
Föredragande jurist på Konkurrensverket 2012

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet 2013
Schulich School of Law, Dalhousie University, Halifax, Kanada 2010 – 2011
Suffolk Summer School 2010

Språk

Svenska
Engelska

Medlemskap

SYF - en förening för yngre jurister i södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning