Ragnhild Bengtsson
ASSISTENT
Ragnhild bistår firmans verksamhet med administrativ support. Ragnhild började hos LA PARTNERS 2018. Ragnhild är också kontaktperson för Påhlssons Stiftelse.