Rebecca Hörnell
BITRÄDANDE JURIST
Rebecca arbetar inom flertalet av byråns verksamhetsområden och har tidigare erfarenhet från internationell affärsjuridisk byrå med fokus på kommersiella avtal, företagsförvärv och handelsrättsliga frågor.
Erfarenhet
  • 2021 – LA PARTNERS
  • 2021 Baker McKenzie Advokatbyrå
Utbildning
  • 2021 Juristexamen, Lunds universitet
  • 2020 University of Sydney, Sydney, Australien
Om Rebecca

Rebecca tog examen vid Lunds universitet 2021 och har därefter arbetat med juridisk rådgivning med fokus på kommersiella avtal och handelsrätt vid en internationell affärsjuridisk byrå. Genom sin tidigare erfarenhet har Rebecca en inriktning på kommersiella avtal och företagsförvärv. På LA PARTNERS arbetar Rebecca inom flertalet av byråns verksamhetsområden.