English Site

Om LA PARTNERS

LA PARTNERS är en oberoende affärsjuridisk advokatbyrå som erbjuder klienterna högkvalificerad juridisk rådgivning till konkurrenskraftiga priser och med transparent prissättning. Vi arbetar med samtliga större allmänt förekommande rättsområden, med särskilt fokus på M&A, tvistlösning, fastighets- och entreprenadrätt, offentlig upphandling och IT-relaterad juridik.

LA PARTNERS bedriver sin verksamhet genom ett true partnership-samarbete. Det främjar ett gott samarbetsklimat på byrån. För klienten innebär det framförallt att ärenden alltid hanteras av den som är bäst lämpad för uppdraget.

En av LA PARTNERS stora konkurrensfördelar är enkla kontaktvägar mellan klienterna och byråns jurister i förening med aktiv delägarnärvaro och stort engagemang i ärendehantering. Vi skall alltid ge konkreta och användbara råd till klienterna.