Om LA PARTNERS

LA PARTNERS är en oberoende affärsjuridisk advokatbyrå som erbjuder klienterna högkvalificerad juridisk rådgivning till konkurrenskraftiga priser och med transparent prissättning. Vi arbetar med samtliga större allmänt förekommande rättsområden, med särskilt fokus på M&A, tvistlösning, fastighets- och entreprenadrätt, offentlig upphandling och IT-relaterad juridik.

Advokatfirman LA PARTNERS är en ung och modern affärsjuridisk advokatbyrå. Byråns seniora jurister har mångårig erfarenhet av att arbeta som advokater på stora affärsjuridiska byråer, som fiskaler på domstolar och som bolagsjurister på stora svenska bolag. 

LA PARTNERS bedriver sin verksamhet genom ett true partnership-samarbete. Det främjar ett gott samarbetsklimat på byrån. För klienten innebär det framförallt att ärenden alltid hanteras av den som är bäst lämpad för uppdraget.

En av LA PARTNERS stora konkurrensfördelar är enkla kontaktvägar mellan klienterna och byråns jurister i förening med aktiv delägarnärvaro och stort engagemang i ärendehantering. Vi skall alltid ge konkreta och användbara råd till klienterna.

Historik

LA PARTNERS grundades 2004 av advokaten Lars Andersson. Efter studier på Spyken i Lund och på juristlinjen vid Lunds universitet inledde Lars Andersson sin juristkarriär med tingstjänstgöring i Ronneby 1969-71. Han arbetade därefter under åren 1971-1988 på Wickmans advokatbyrå i Malmö. Wickmans advokatbyrån var på 70-talets början en av de största och mera välsedda byråerna i Malmö. Under 1988 startade Lars Dr Philip Leman advokatbyrås filial i Malmö som några år senare fusionerades med Lagerlöfs och då blev den klassiska Advokatfirman Lagerlöf&Leman där Lars Andersson efter några år utsågs till ordförande bland delägarna.

I oktober 2004 startade Lars en egen affärsjuridisk advokatbyrå i Malmö Börshus som idag är Advokatfirman LA PARTNERS. LA PARTNERS växte snabbt och sedan Lars Andersson i ett successivt generationsskifte utträtt ur delägarskaran flyttade LA PARTNERS i januari 2018 till nya lokaler på Navigationsgatan 1A i Malmö där verksamheten bedrivs idag.