Public Procurement

LA PARTNERS erbjuder juridisk fullservice inom offentlig upphandling, inkluderande bland annat rådgivning i samband med;

 • Genomförande av upphandlingar
 • Upprättande eller kvalitetssäkring av upphandlingsunderlag ur ett legalt perspektiv
 • Granskning av anbud
 • Rättsliga analyser av upphandlingslagarnas tillämplighet eller tillämpning
 • Granskning av upphandlingar
 • Överprövning under pågående upphandling
 • Överprövning av tilldelningsbeslut
 • Överprövning av avbrytandebeslut
 • Överprövning av avtals giltighet (ogiltighetstalan)
 • Mål om upphandlingsskadeavgift
 • Skadestånd i offentlig upphandling
 • Överklagande av sekretessbeslut

Reglerna för offentlig upphandling berör inte bara myndigheter och andra upphandlande enheter, utan alla företag som är eller önskar vara leverantörer till offentlig sektor. En stor del av våra ärenden inom offentlig upphandling innebär att bistå klienter i domstolsprocesser, såväl i överprövnings-, skadeståndsmål, som i tvister baserade på upphandlade avtal.

LA PARTNERS jurister har varit rådgivare till myndigheter i en rad omfattande och komplicerade upphandlingsprojekt och vi erbjuder gedigen erfarenhet av upphandlingsprocesser i såväl förvaltningsdomstolar som allmänna domstolar.

Bland våra jurister finns erfarenhet från arbete som myndighets- och bolagsjurister och vi har jurister som under lång tid agerat rådgivare till offentlig sektor. Därmed är vi väl förtrogna med såväl politiskt styrda organisationer som andra myndigheter och den kultur och praxis som råder i kommunal verksamhet och annan förvaltningsverksamhet.

Vi har stor erfarenhet av att ge kvalificerad juridisk rådgivning när privata och offentliga verksamheter gör affärer med varandra och kan bidra med de legala och affärsmässiga överväganden som krävs i dessa sammanhang.

LA PARTNERS kan t ex bidra med upphandlingsstrategier, såväl som val av upphandlingsförfarande, utvärderings- och avtalsmodeller. LA PARTNERS bistår också vid genomförande av upphandlingar eller lämnande av anbud.

LA PARTNERS arrangerar skräddarsydda utbildningar och seminarier inom området offentlig upphandling, och vi anlitas regelbundet för att leda externa seminarier och utbildningar.

Kontakt

Maria
Lidbom

Lawyer/Partner

maria.lidbom@lapartners.se

Tel: +46 40 620 00 07
Mobil: +46 768 66 15 25

Claes
Henriksson Svegfors

Lawyer/Partner

claes.svegfors@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 58
Mobil: +46 707 99 11 03