AKTUELLT

Skiljeförfarande idag

Uppdrag_blogpost

Lunds Domarakademi och Skiljedomsföreningen i Södra Sverige

inbjuder till seminariet ”Skiljeförfarande i dag”

Föreläsare: Justitierådet Stefan Lindskog och Professor emeritus Lars Heuman
Tid: Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 9.30
Plats: Grand Hotel i Lund

Program

09.00 Samling och kaffe
09.30 Seminariet inleds
12.00 Lunch
13.00 Seminariet fortsätter
14.30 Kaffe
16.00 Seminariet avslutas

Innehåll

Lagen om skiljeförfarande trädde i kraft 1999. Lars Heuman var en av de sakkunniga som deltog i skiljedomsutredningen, vars arbete ledde fram till den då nya lagen. En allt mer omfattande rättspraxis har tillkommit under åren som gått. Det föreligger också ett förslag till ändringar i lagen.

Stefan Lindskog och Lars Heuman kommer under seminariet att gå igenom senare års praxis. De kommer också att ta upp det liggande förslaget till ändringar i lagen om skiljeförfarande.

Stefan Lindskog är Högsta domstolens ordförande.
Lars Heuman är professor emeritus i processrätt.
Kursledning: Lagmannen Bengt Olsson och advokaten Magnus Bernro
Pris: 2 900 kr exkl. moms (inkl. frukostbulle, lunch och kaffe)

Anmälan

Du anmäler dig genom att maila lunds.domarakademi@dom.se senast den 4 maj 2016 Avanmälan kan också ske senast den 4 maj 2016. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.
Ange vem du är, din befattning, adress & e-postadress och till vem fakturan ska ställas.
Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.
Eventuella frågor kan ställas till:
Bengt Olsson, 0767-61 16 71 eller Lena Olsson, 046-16 04 86

Välkomna!