LA PARTNERS har biträtt FMG Circular Invest AB vid investering i AquaGreen Aps

LA PARTNERS har biträtt FMG Circular Invest AB vid dess investering i AquaGreen Aps ett företag verksamt inom hållbar transformering av biomassa och avfall till förnybar energi. LA PARTNERS team bestod huvudsakligen av Klas Eklund och Rebecca Hörnell....


Våra verksamhetsområden
Som oberoende affärsjuridisk advokatbyrå erbjuder vi högkvalificerad juridisk rådgivning med transparent prissättning. Vi arbetar med samtliga större allmänt förekommande rättsområden.
Uppdrag
AKTUELLT
LA PARTNERS har biträtt FMG Circular Invest AB vid dess investering i AquaGreen Aps ett företag verksamt inom hållbar transformering av biomassa och avfall till förnybar energi. LA PARTNERS team b...
AKTUELLT
LA PARTNERS har framgångsrikt företrätt en leverantör av trygghetslarmstjänster i en principiellt viktig ogiltighetstalan i Kammarrätten i Sundsvall, där kammarrätten ogiltigförklarar ett av...
AKTUELLT
Målet gällde om vinnande leverantör i en kommuns upphandling av ramavtal för markarbeten på ett godtagbart sätt visat att denne åberopat moderbolag och systerbolags kapacitet avseende ett uppst...

KARRIÄR
Bli en del av
LA PARTNERS
Vill du bli en del av vårt team. På en firma av LA PARTNERS storlek finns möjligheten att arbeta inom alla typer av ärenden som faller in under begreppet allmän affärsjuridik.
OM LA PARTNERS
En ung och modern affärsjuridisk advokatbyrå.

LA PARTNERS är en oberoende affärsjuridisk advokatbyrå som erbjuder högkvalificerad juridisk rådgivning.

VÅRA MEDARBETARE
Träffa våra medarbetare

LA PARTNERS är en modern affärsinriktad advokatbyrå som inte bara ställer krav på våra medarbetares höga juridiska kompetens. Vi tror att människor mår bäst och presterar på topp om man kan ha balans mellan arbete och fritid.