English Site

Om LA PARTNERS

Advokatfirman LA PARTNERS Aktiebolag är en oberoende advokatfirma inriktad på svensk och internationell affärsjuridik.

LA PARTNERS affärsidé är att vi ska bistå med kvalificerade juridiska råd med hög kostnadseffektivitet för våra klienter.

En majoritet av våra klienter är ägarledda bolag men vi företräder även ett flertal börsnoterade bolag och offentliga aktörer.

På vårt kontor på Navigationsgatan i Malmö arbetar sexton anställda, varav tretton jurister, huvuddelen med erfarenhet från några av Sveriges största advokatbyråer.

Läs mer »

Kontakt

ADVOKATFIRMAN LA PARTNERS AKTIEBOLAG Box 487, 201 24 Malmö tel +46 40 20 08 50 | fax +46 40 20 08 51 advokaterna@lapartners.se

Hitta hit »

Signerat LA PARTNERS

Signerat |

LA PARTNERS söker biträdande jurist med intresse för offentlig upphandling och offentliga affärer

Advokatfirman LA PARTNERS är en affärsjuridisk advokatfirma i Malmö med specialistkompetens särskilt inom offentlig upphandling, IT-relaterad juridik, tvistlösning, fastighets- och…

Signerat |

LA PARTNERS vinner principiellt viktigt upphandlingsmål i Högsta förvaltningsdomstolen

LA PARTNERS har framgångsrikt företrätt ett stort antal upphandlande myndigheter i ett principiellt viktigt upphandlingsmål i Högsta förvaltningsdomstolen. LA PARTNERS…

Signerat |

LA PARTNERS biträder när Wihlborgs säljer stor fastighet i Lund

Wihlborgs har idag tecknat avtal om att sälja fastigheten Landsdomaren 6 i Lund omfattande totalt 27 500 m² uthyrningsbar yta….