LA PARTNERS har framgångsrikt i kammarrätten biträtt Östra Göinge kommun i ett upphandlingsmål

Kammarrätten i Göteborg har i början av 2023 meddelat dom i ett för rättstillämpningen intressant mål gällande skaderekvisitet, där kammarrätten dömer till kommunens fördel. Kommunen företräddes av LA PARTNERS upphandlingsteam bestående av advokat Maria Lidbom och ...


Våra verksamhetsområden
Som oberoende affärsjuridisk advokatbyrå erbjuder vi högkvalificerad juridisk rådgivning med transparent prissättning. Vi arbetar med samtliga större allmänt förekommande rättsområden.
Uppdrag
AKTUELLT
Kammarrätten i Göteborg har i början av 2023 meddelat dom i ett för rättstillämpningen intressant mål gällande skaderekvisitet, där kammarrätten dömer till kommunens fördel. Kommunen före...
UPPDRAG
LA PARTNERS har biträtt säljarna vid överlåtelsen av tandvårdskedjan Kockum & Kockum till Oris Dental. LA PARTNERS transaktionsteam bestod huvudsakligen av Patrik Svensson och Klas Eklund....
UPPDRAG
LA PARTNERS har biträtt Mellby Gård vid överlåtelsen av optikkedjan Smarteyes till Grand Vision NV och Synoptik Foundation genom det danska dotterbolaget Synoptik A/S. Transaktionen var villkorad ...

KARRIÄR
Bli en del av
LA PARTNERS
Vill du bli en del av vårt team. På en firma av LA PARTNERS storlek finns möjligheten att arbeta inom alla typer av ärenden som faller in under begreppet allmän affärsjuridik.
OM LA PARTNERS
En ung och modern affärsjuridisk advokatbyrå.

LA PARTNERS är en oberoende affärsjuridisk advokatbyrå som erbjuder högkvalificerad juridisk rådgivning.

VÅRA MEDARBETARE
Träffa våra medarbetare

LA PARTNERS är en modern affärsinriktad advokatbyrå som inte bara ställer krav på våra medarbetares höga juridiska kompetens. Vi tror att människor mår bäst och presterar på topp om man kan ha balans mellan arbete och fritid.