Det kan gälla t. ex. bolagsbildningar, bolagsordningar, etableringar, ny- och fondemissioner och andra typer av kapitaltillskott, värdeöverföringsproblematik, låneförbud och ställande av säkerhet, nedsättning av aktiekapital och förvärv av egna aktier, tvångsinlösen av minoritetsaktier, aktieägaravtal, joint ventures och samarbetsavtal.

På LA PARTNERS har vi också stor erfarenhet av arbete med bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och ideella föreningar (t. ex. inom idrottsjuridiken).

Mer om oss
VÅRA MEDARBETARE
Träffa våra medarbetare

LA PARTNERS är en modern affärsinriktad advokatbyrå som inte bara ställer krav på våra medarbetares höga juridiska kompetens. Vi tror att människor mår bäst och presterar på topp om man kan ha balans mellan arbete och fritid.