English Site

Bolagsrätt

LA PARTNERS biträder svenska och utländska företag i ärenden relaterade till bolag, föreningar och stiftelser. Bolagsrätten är ett centralt område i många av våra ärenden.

Det kan gälla t. ex. bolagsbildningar, bolagsordningar, etableringar, ny- och fondemissioner och andra typer av kapitaltillskott, värdeöverföringsproblematik, låneförbud och ställande av säkerhet, nedsättning av aktiekapital och förvärv av egna aktier, tvångsinlösen av minoritetsaktier, aktieägaravtal, joint ventures och samarbetsavtal.

LA PARTNERS har vi också stor erfarenhet av arbete med bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och ideella föreningar (t. ex. inom idrottsjuridiken).

Kontakt

Claes
Henriksson Svegfors

Advokat, Partner

claes.svegfors@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 58
Mobil: +46 707 99 11 03

Patrik
Svensson

Advokat, Partner

patrik.svensson@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 54
Mobil: +46 709 49 42 85