Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser är ett av våra kärnområden.

LA PARTNERS har lång och bred erfarenhet som rådgivare vid överlåtelser av bolag och rörelser. Det gäller allt från överlåtelser av mindre ägarledda bolag till stora företagsöverlåtelser.

LA PARTNERS har erfarenheten som krävs för både komplexa och stora affärer, inklusive due diligence-uppdrag såväl på köparsidan som på säljarsidan. Affärsmässighet och kostnadseffektivitet är några av våra ledord, en due diligence-process kan t ex generera stora kostnader och liten nytta om arbetet inte bedrivs och rapporteras på effektivast möjliga sätt. Vi är därför angelägna om att redan i ett tidigt skede driva ärendet så att du som klient fullt ut kan tillgodogöra dig och inkludera resultatet av due diligence-undersökningen i den fortsatta förvärvsprocessen.

När vi biträder vid köp eller försäljningar kan vi lämna råd, strategiskt och taktiskt, övergripande och handfast, vad gäller alla steg i en framgångsrik process. Vi har stor erfarenhet av kontrollerade auktioner, såväl av att företräda säljarna som köparna. Vid större försäljningar ansvarar vi oftast för upprättande av datarum, fysiska eller virtuella, där vi samarbetar med de världsledande datarumsleverantörerna.

Kontakt

Magnus
Bernro

Advokat, Partner

magnus.bernro@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 57
Mobil: +46 708 14 70 14

Annika
Edmén

Advokat, Partner

annika.edmen@lapartners.se

Tel: +46 40 602 41 12
Mobil: +46 72 402 81 12

Patrik
Svensson

Advokat, Partner

patrik.svensson@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 54
Mobil: +46 709 49 42 85

Rebecca
Hörnell

Biträdande jurist

rebecca.hornell@lapartners.se

Tel: +46 40 643 26 76
Mobil: +46 768 66 15 25