LA PARTNERS har lång och bred erfarenhet som rådgivare vid överlåtelser av bolag och rörelser. Det gäller allt från överlåtelser av mindre ägarledda bolag till stora företagsöverlåtelser.

LA PARTNERS har erfarenheten som krävs för både komplexa och stora affärer, inklusive due diligence-uppdrag såväl på köparsidan som på säljarsidan. Affärsmässighet och kostnadseffektivitet är några av våra ledord, en due diligence-process kan t ex generera stora kostnader och liten nytta om arbetet inte bedrivs och rapporteras på effektivast möjliga sätt. Vi är därför angelägna om att redan i ett tidigt skede driva ärendet så att du som klient fullt ut kan tillgodogöra dig och inkludera resultatet av due diligence-undersökningen i den fortsatta förvärvsprocessen.

När vi biträder vid köp eller försäljningar kan vi lämna råd, strategiskt och taktiskt, övergripande och handfast, vad gäller alla steg i en framgångsrik process. Vi har stor erfarenhet av kontrollerade auktioner, såväl av att företräda säljarna som köparna. Vid större försäljningar ansvarar vi oftast för upprättande av datarum, fysiska eller virtuella, där vi samarbetar med de världsledande datarumsleverantörerna.

Mer om oss
VÅRA MEDARBETARE
Träffa våra medarbetare

LA PARTNERS är en modern affärsinriktad advokatbyrå som inte bara ställer krav på våra medarbetares höga juridiska kompetens. Vi tror att människor mår bäst och presterar på topp om man kan ha balans mellan arbete och fritid.