Vi ser till att tvister hanteras på bästa möjliga sätt oavsett om det sker genom förlikning, i domstol, i skiljeförfarande eller genom ADR – alternativ tvistelösning.

Processandet är en av de discipliner inom juridiken som allt tydligare tagit influenser från den anglosaxiska världen, även på nationell nivå, vilket lett till mer komplicerade och resurskrävande processer i skiljeförfaranden men även i allmän domstol. En tvist medför således påfrestningar och kostnader för ett företag och dess personal som aldrig får underskattas och att tillvarata klientens intresse innebär ofta att avråda från konfrontation. För oss på LA PARTNERS är det en självklarhet.

När svaret trots allt är konflikt blir valet av processteam allt viktigare, med oss vid din sida får du den nödvändiga erfarenheten, kompetensen och engagemanget. Vi ger dig tillgång till gedigen erfarenhet och den moderna processens hela arsenal inkluderande allt från stöd i inledande intrångsundersökningar och interimistiska kvarstadsåtgärder till hanterandet av stora informationsmängder och tillgång till den senaste presentationstekniken under huvudförhandlingen.

Mer om oss
VÅRA MEDARBETARE
Träffa våra medarbetare

LA PARTNERS är en modern affärsinriktad advokatbyrå som inte bara ställer krav på våra medarbetares höga juridiska kompetens. Vi tror att människor mår bäst och presterar på topp om man kan ha balans mellan arbete och fritid.