Till oss kan du med förtroende vända dig med alla frågor. Våra jurister har en bred allmän affärsjuridisk kompetens men har även specialiserat sig på ett eller flera rättsområden. Vi har även ett stort nätverk av kompetenta samarbetspartners. Det innebär att vi kan erbjuda våra klienter rådgivning inom hela det affärsjuridiska området.

LA PARTNERS har under åren skaffat sig en bred erfarenhet av kvalificerade ärenden och projekt inkluderande en mängd olikartade frågor och avtal av det slag som normalt förekommer inom ett företag eller en koncern. Vi har stor vana av riskhantering och riskvärdering i köp- och säljrelationer. Så arbetar vi löpande med våra klienters avtal rörande tillverkning, inköp och leverans. Andra vanligen förekommande avtalstyper innefattar t. ex. licensierings- och royaltyavtal, legotillverkningsavtal, OEM-avtal, distributionsavtal, återförsäljaravtal, franchiseavtal, olika typer av kommissionsavtal och konsignationsavtal.

I tider av förändring kan vår breda erfarenhet komma väl till pass i frågor som rör allt från outsourcing, omstruktureringar och rekonstruktioner till joint ventures, strategiska samarbeten och nya industriella allianser.

Mer om oss
VÅRA MEDARBETARE
Träffa våra medarbetare

LA PARTNERS är en modern affärsinriktad advokatbyrå som ställer krav på våra medarbetares höga juridiska kompetens.