Allmän affärsjuridik

Allmän affärsjuridik är ett samlingsnamn på all den juridik som ett företag stöter på i sin vardag. LA PARTNERS är en affärsjuridisk byrå som biträder såväl svenska som internationella klienter allmänt i affärsjuridiska frågor.

Till oss kan du med förtroende vända dig med alla frågor. Våra jurister har en bred allmän affärsjuridisk kompetens men har även specialiserat sig på ett eller flera rättsområden. Vi har även ett stort nätverk av kompetenta samarbetspartners. Det innebär att vi kan erbjuda våra klienter rådgivning inom hela det affärsjuridiska området.

LA PARTNERS har under åren skaffat sig en bred erfarenhet av kvalificerade ärenden och projekt inkluderande en mängd olikartade frågor och avtal av det slag som normalt förekommer inom ett företag eller en koncern. Vi har stor vana av riskhantering och riskvärdering i köp- och säljrelationer. Så arbetar vi löpande med våra klienters avtal rörande tillverkning, inköp och leverans. Andra vanligen förekommande avtalstyper innefattar t. ex. licensierings- och royaltyavtal, legotillverkningsavtal, OEM-avtal, distributionsavtal, återförsäljaravtal, franchiseavtal, olika typer av kommissionsavtal och konsignationsavtal.

I tider av förändring kan vår breda erfarenhet komma väl till pass i frågor som rör allt från outsourcing, omstruktureringar och rekonstruktioner till joint ventures, strategiska samarbeten och nya industriella allianser.

Kontakt

Magnus
Bernro

Advokat, Partner

magnus.bernro@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 57
Mobil: +46 708 14 70 14

Annika
Edmén

Advokat, Partner

annika.edmen@lapartners.se

Tel: +46 40 602 41 12
Mobil: +46 72 402 81 12

Andreas
Ekstrand

Advokat, Partner

andreas.ekstrand@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 59
Mobil: +46 702 34 31 60

Claes
Henriksson Svegfors

Advokat, Partner

claes.svegfors@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 58
Mobil: +46 707 99 11 03

Patrik
Svensson

Advokat, Partner

patrik.svensson@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 54
Mobil: +46 709 49 42 85

Rebecca
Hörnell

Biträdande jurist

rebecca.hornell@lapartners.se

Tel: +46 40 643 26 76
Mobil: +46 768 66 15 25