LA PARTNERS värdesätter därför en god social kompetens hos sina medarbetare. Redan från första dagen får man ta ett stort eget ansvar för ärenden, naturligtvis med stöd av en erfaren kollega. Detta medför att man tidigt får ha egen klientkontakt, något som vi över åren funnit mycket positivt och utvecklande för våra medarbetare.

Diskussionen mellan kollegor är ett av våra viktigaste arbetsredskap och det är vår erfarenhet att detta ofta leder till effektiva och kreativa lösningar som med klientens bästa i fokus driver ärendena framåt. Vi tror på en organisation där ärenden allokeras till den medarbetare som är bäst lämpad att hantera en viss fråga, föranlett t ex av viss specialkompetens. Vi driver vår verksamhet i formen av ett true partnership, vilket innebär att resultatet av verksamheten fördelas lika mellan delägarna. Härigenom undviker man en negativ intern konkurrens som kan bli följden av andra fördelningsmodeller. Enlig vår uppfattning skapar true partnermodellen en teamkänsla där alla medarbetare blir lika viktiga för en positiv utveckling av verksamheten.

Flertalet av våra anställda är småbarnsföräldrar och det är därför viktigt för oss att våra medarbetare har en sund balans mellan arbete och privatliv. Vi tror att ett stimulerande och ibland krävande arbete kombinerat med en innehållsrik fritid ger oss bättre medarbetare som ger ett mervärde i organisationen både kompetensmässigt och socialt.

På en firma av LA PARTNERS storlek finns möjligheten att arbeta inom alla typer av ärenden som faller in under begreppet allmän affärsjuridik. Detta är enligt vår uppfattning något positivt då man ofta kan dra paralleller mellan olika rättsområden och på så sätt finna vägar fram till en lösning som kanske inte hade stått att finna om man inte hade haft en bred juridisk plattform. Även om man huvudsakligen måste vara generalist som anställd hos LA PARTNERS, ser vi gärna att våra medarbetare odlar sina specialintressen och hos oss finns det ett stort utrymme att själv styra val av kurser och vidareutbildningar.

Rekrytering

Vi anställer nya jurister i takt med att efterfrågan på våra tjänster ökar. Vid rekrytering är notarietjänstgöring eller annan erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete, t. ex. från annan advokatfirma, meriterande. Vi förutsätter att de som söker tjänster hos oss behärskar engelska. Kunskaper i andra språk och examina utöver juristexamen värderas naturligtvis positivt.

Om du är intresserad av att arbeta hos oss så tar vi gärna emot en intresseanmälan tillsammans med meritförteckning och relevanta betyg och intyg till annika.edmen@lapartners.se eller till Advokatfirman LA PARTNERS, Box 487, 201 24 Malmö.

För ytterligare information kontakta Annika Edmén.