Frågor som rör ändrings- och tilläggsarbeten är vardagsmat. Förhållandet mellan beställaren och entreprenören är inte reglerat i lag. I stället tillämpas de sedvanliga AB-avtalen eller projektspecifika avtal.

Vi har stor vana av AB-avtalen och har biträtt klienter i tvister som grundat sig på allt från AB 72 fram till dagens AB 04 och ABT 06. Vi har en gedigen vana avseende entreprenadtvister både vad gäller skiljeförfaranden och domstolsprocesser och kan därför erbjuda våra klienter effektivt drivna processer där klientintresset står i centrum.

Mer om oss
VÅRA MEDARBETARE
Träffa våra medarbetare

LA PARTNERS är en modern affärsinriktad advokatbyrå som inte bara ställer krav på våra medarbetares höga juridiska kompetens. Vi tror att människor mår bäst och presterar på topp om man kan ha balans mellan arbete och fritid.