Entreprenadjuridik

Entreprenader är ett område där det ofta uppkommer tvister. Det beror inte minst på att det är fråga om omfattande projekt som rör stora ekonomiska värden där varken byggherren eller entreprenören kan förutse allt som kan komma att inträffa. Frågor som rör ändrings- och tilläggsarbeten är vardagsmat. Förhållandet mellan beställaren och entreprenören är inte reglerat i lag. I stället tillämpas de sedvanliga AB-avtalen eller projektspecifika avtal.

Vi har stor vana av AB-avtalen och har biträtt klienter i tvister som grundat sig på allt från AB 72 fram till dagens AB 04 och ABT 06. Vi har en gedigen vana avseende entreprenadtvister både vad gäller skiljeförfaranden och domstolsprocesser och kan därför erbjuda våra klienter effektivt drivna processer där klientintresset står i centrum.

Kontakt

Claes
Henriksson Svegfors

Advokat, Partner

claes.svegfors@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 58
Mobil: +46 707 99 11 03

Patrik
Svensson

Advokat, Partner

patrik.svensson@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 54
Mobil: +46 709 49 42 85