AKTUELLT
Klas Eklund ny partner
Advokatfirman LA PARTNERS har glädjen att meddela att advokaten Klas Eklund har valts till partner. Klas Eklund har lång erfarenhet som affärsjuridisk rådgivare och hans specialisering inom företagsöverlåtelser, dataskydd och integritet (GDPR) och kommersiella avtal passar...

Aktuellt

UPPDRAG
LA PARTNERS har biträtt Gustav Andersson och Stockhorn Capital AB vid en investering i Irisity AB (publ) genom en kombination av en apportemission och en riktad emission. Irisity är en ledande leverantör av AI-driven programvara för videoanaly...
AKTUELLT
LA PARTNERS har biträtt Wihlborgs vid förvärv av fastigheten Värdshuset 2 i Malmö, belägen ovanpå Hyllie station i direkt anslutning till Malmö Arena och shoppingcentret Emporia.  Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär, av Schroder...
AKTUELLT
Advokatfirman LA PARTNERS har glädjen att meddela att advokaten Klas Eklund har valts till partner. Klas Eklund har lång erfarenhet som affärsjuridisk rådgivare och hans specialisering inom företagsöverlåtelser, dataskydd och integritet (GD...
AKTUELLT
Maria Lidbom har blivit rankad av Who’s Who Legal som en av Sveriges ledande advokater inom offentlig upphandling. Det brittiska rankinginstitutet Law Business Research har nyligen presenterat sin årliga analys av världens ledande jurister...
AKTUELLT
LA PARTNERS har biträtt Cinis Fertilizer AB vid uppförandet av Cinis första anläggning för produktion av fossilfritt och cirkulärt konstgödsel. Cinis Fertilizer är listat på Nasdaq First North Growth Market. LA PARTNERS team leds av Magnu...
UPPDRAG
Cinis Fertilizer AB producerar vattenlösliga kaliumsulfat, konstgödsel, cirkulärt och hållbart genom att Cinis tar hand om restströmmar från bland annat batteritillverkare som Northvolt, BASF och Ascend Elements. LA PARTNERS har biträtt Cin...
UPPDRAG
Cinis Fertilizer har tecknat ett långsiktigt avtal med K+S Minerals and Agriculture GmbH avseende inköp och leverans av kaliumklorid till Cinis Fertilizers produktionsanläggningar. Cinis Fertilizer är listat på Nasdaq First North Growth Marke...
AKTUELLT
LA PARTNERS har biträtt FMG Circular Invest AB vid dess investering i AquaGreen Aps ett företag verksamt inom hållbar transformering av biomassa och avfall till förnybar energi. LA PARTNERS team bestod huvudsakligen av Klas Eklund och Rebecca ...
AKTUELLT
LA PARTNERS har framgångsrikt företrätt en leverantör av trygghetslarmstjänster i en principiellt viktig ogiltighetstalan i Kammarrätten i Sundsvall, där kammarrätten ogiltigförklarar ett avtal som en kommun ingått utan offentlig upphan...
AKTUELLT
Målet gällde om vinnande leverantör i en kommuns upphandling av ramavtal för markarbeten på ett godtagbart sätt visat att denne åberopat moderbolag och systerbolags kapacitet avseende ett uppställt omsättningskrav. Den vinnande leverantö...
AKTUELLT
Kammarrätten i Göteborg har i början av 2023 meddelat dom i ett för rättstillämpningen intressant mål gällande skaderekvisitet, där kammarrätten dömer till kommunens fördel. Kommunen företräddes av LA PARTNERS upphandlingsteam bestå...
AKTUELLT
LA PARTNERS bjuder in till 2023 års första frukostseminarium i offentlig upphandling! Denna gång på temat: Håll dig uppdaterad på upphandlingsrätten – praktisk tillämpning av lagändringar och praxis Under seminariet kommer våra upphand...
UPPDRAG
LA PARTNERS har biträtt säljarna vid överlåtelsen av tandvårdskedjan Kockum & Kockum till Oris Dental. LA PARTNERS transaktionsteam bestod huvudsakligen av Patrik Svensson och Klas Eklund....
UPPDRAG
LA PARTNERS har biträtt Mellby Gård vid överlåtelsen av optikkedjan Smarteyes till Grand Vision NV och Synoptik Foundation genom det danska dotterbolaget Synoptik A/S. Transaktionen var villkorad av konkurrensgodkännande. LA PARTNERS transakt...
UPPDRAG
Gota Media och Bonnier News Local köper tidningsverksamheterna Skånska Dagbladet och Norra Skåne av AB Skånska Dagbladet. Skånska Tidningsföreningens och AB Skånska Dagbladets respektive stämmor kommer inom kort att fatta beslut om transak...
UPPDRAG
Skåneporten Fastigheter AB har idag tecknat avtal om att sälja fyra service- och handelsfastigheter i Lund, Helsingborg och Örkelljunga till Acrinova AB (publ). Totalt fastighetsvärde i transaktionen uppgår till ca 197 Mkr och del av köpeski...
AKTUELLT
När affärsrelationen börjar knaka, avtalet granskas och man börjar överväga en tvisteprocess då brukar en av de första funderingarna vara ”Hur mycket kostar det att driva en process?”.   Detta, och mycket annat, pratar bland andra...
UPPDRAG
Advokatfirman LA PARTNERS har biträtt Wihlborgs vid försäljningen av en större fastighetsportfölj om 21 fastigheter i Malmö till fastighetsfonder rådgivna av Blackstone. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 1,4 miljarder kronor. LA PARTNERS...
UPPDRAG
LA PARTNERS har framgångsrikt företrätt ett stort antal upphandlande myndigheter i ett principiellt viktigt upphandlingsmål i Högsta förvaltningsdomstolen. LA PARTNERS team bestod av Maria Lidbom, advokat och partner, och Alexander Rappe, bi...
UPPDRAG
Wihlborgs har idag tecknat avtal om att sälja fastigheten Landsdomaren 6 i Lund omfattande totalt 27 500 m² uthyrningsbar yta. Fastigheten säljs till Intea Fastigheter AB (publ) genom en bolagsaffär för en köpeskilling om totalt 1 400 Mkr. W...
UPPDRAG
LA PARTNERS är en av arrangörerna till en tvådagarskonferens i kvalificerad upphandlingsrätt i Malmö. Ett gediget paket av de mest aktuella och intressanta frågorna på upphandlingsområdet kommer att behandlas av några av Sveriges mest na...
UPPDRAG
Wihlborgs har idag gjort ett nytt större förvärv genom att köpa den så kallade Tretornfabriken i centrala Helsingborg med totalt 51 000 m² uthyrningsbar yta. Köpeskillingen uppgick till 1 255 Mkr. Wihlborgs har i transaktionen biträtts a...
AKTUELLT
Sveriges Offentliga Inköpares (SOI) årskonferens 2019 arrangeras den 3-5 april i Uppsala. SOI:s årskonferens är Sveriges största konferens för offentliga inköp och förra året samlade konferensen drygt 900 deltagare från hela Sverige. Bla...
AKTUELLT
Vi har det stora nöjet att välkomna advokat Klas Eklund till LA PARTNERS. Klas kommer närmast från Mannheimer Swartling och är främst inriktad på kommersiella avtal....
UPPDRAG
Wihlborgs följer upp höstens förvärv av Nya Vattentornet 3 på Ideonområdet i Lund med att köpa de två intilliggande kontorsfastigheterna Nya Vattentornet 2 och Nya Vattentornet 4 om totalt 49 000 m² uthyrningsbar yta. Köpeskillingen uppg...
AKTUELLT
Maria Lidbom och Alexander Rappe har publicerat en artikel i Upphandlingsrättslig Tidskrift nr 4 2018. I artikeln analyseras möjligheterna till en effektiv överprövning när bevisning omfattas av sekretess. Läs artikeln...
AKTUELLT
Advokatfirman LA PARTNERS är en medelstor affärsjuridisk advokatfirma i Malmö. Advokatfirmans partners har erfarenhet från några av Sveriges största advokatfirmor och verksamheten bedrivs i form av ett true partnership. Vi biträder främst ...
UPPDRAG
Wihlborgs Fastigheter AB (publ) har genom en bolagsaffär förvärvat en stor kontorsfastighet i Lund i vilken Ericsson är den största hyresgästen. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 570 miljoner. Efter förvärvet äger och förv...
UPPDRAG
Mellby Gård har förvärvat Oscar Jacobson AB från Valedo Partners Fund 1 AB. Oscar Jacobson är ett ledande modevarumärke inom herrkonfektion med distribution genom egna butiker och oberoende återförsäljare i Norden och norra Europa. Mellby...
AKTUELLT
Vi är glada att ha utökat vårt team med två nya biträdande jurister. Vi välkomnar Cecilia Relfsson och Louice Gustavsson. Cecilia kommer närmast från Mannheimer Swartling och Louice närmast från Malmö tingsrätt. Varmt välkomna till...
AKTUELLT
LA PARTNERS bjuder nu in till den första Sydsvenska Upphandlingsdagen. Det blir en heldag med fokus på upphandling. Under dagen kommer vi att bjuda på senaste nytt inom aktuell lagstiftning, praktiska exempel och senaste rättspraxis. Se inbjud...
UPPDRAG
Tisdagen den 17 april 2018 håller Skiljedomsföreningen i Södra Sverige vårmöte och paneldiskussion. LA PARTNERS grundare advokat Lars Andersson deltar i panelen tillsammans med hovrättspresidenten Lennart Svensäter och advokaterna Fanny Gle...
UPPDRAG
Den 5 februari 2018 beviljade Högsta domstolen prövningstillstånd i ett mål där LA PARTNERS genom advokaten Patrik Svensson samt jur. kand. Max Olsson företräder klaganden (HD:s mål nr T 1523-17). Målet rör huvudsakligen frågan hur fast...
AKTUELLT
Nu har vi flyttat in i våra nya lokaler och fått det riktigt fint. Varmt välkommen till vårt nya kontor på Navigationsgatan 1A!...
UPPDRAG
Advokatfirman LA PARTNERS är en medelstor affärsjuridisk advokatfirma i Malmö. Advokatfirmans partners har erfarenhet från några av Sveriges största advokatfirmor och verksamheten bedrivs i form av ett true partnership. Vi biträder främst ...
UPPDRAG
Skånska Travsällskapet och MKB Fastighets AB och har träffat en överenskommelse om försäljning av Jägersro Travbana i Malmö. Exploateringsområdet är 400 000 kvadratmeter stort och värdet på affären uppgår till 775 miljoner kronor. Tr...
UPPDRAG
LA PARTNERS biträder Mellby Gård vid samgående mellan Mellby Gårds dotterbolag Cale och den franska företagsgruppen Parkeon. Både Parkeon, med den franska private equityaktören Astorg som huvudägare, och Cale har global täckning inom park...
AKTUELLT
Intresserad av innovationsupphandling? Den 7 april föreläser våra partners Annika Edmén och Maria Lidbom om sina erfarenheter av innovationsupphandling på Sydsvenska Handelskammaren i Malmö. Varmt välkomna! Inbjudan Sydsvenska Handelskammar...
AKTUELLT
Advokatfirman LA PARTNERS har glädjen att meddela att advokaten Annika Edmén rekryterats som ny partner. Annika Edmén är en erfaren affärsjuridisk rådgivare som innan hon anslöt till LA PARTNERS arbetade i över tio år på Mannheimer Swart...
UPPDRAG
LA PARTNERS är stolta över att Maria Lidbom är en av talarna på Upphandlingskonferensen 2016, 1 – 2 december i Stockholm. På konferensen har man samlat Sveriges främsta experter på offentlig upphandling som talare för att få en så all...
AKTUELLT
Advokatfirman LA PARTNERS har glädjen att meddela att Maria Lidbom valts till partner med verkan från och med den 1 juli 2016. Maria Lidbom är specialiserad på offentlig upphandling och tillhörande tvister och är ansvarig för firmans verksa...
UPPDRAG
Magnus Bernro is one of the speakers at the first ever GAR Live in Stockholm on 8 April 2016. Check it out here!...
UPPDRAG
LA PARTNERS deltar i revideringen av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljedomsregler, mars 2016. Läs mer här!...
UPPDRAG
Magnus Bernro håller föredrag om SCC:s nya skiljedomsregler på SYF:s årsmöte, Malmö 2 maj 2016...
UPPDRAG
Advokaten Maria Lidbom undervisar på fördjupningskursen i Offentlig Upphandling på juristprogrammet vid Lunds universitet. Maria föreläser för juriststudenterna om lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänst...
AKTUELLT
Upphandlingsspecialisten advokat Maria Lidbom till Advokatfirman LA PARTNERS, juni 2015 Läs mer här!...
UPPDRAG
LA PARTNERS har hjälpt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) vid förvärv av Ideon i Lund, Malmö juni 2013 Läs mer här!...
UPPDRAG
LA PARTNERS advises owners as Ulla Åberg estate divests properties in Malmö’s largest real property transaction ever, Malmö October 2014 Läs mer här!...
AKTUELLT
Lunds Domarakademi och Skiljedomsföreningen i Södra Sverige inbjuder till seminariet ”Skiljeförfarande i dag” Föreläsare: Justitierådet Stefan Lindskog och Professor emeritus Lars Heuman Tid: Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 9.30 Plat...
AKTUELLT
Swedish Arbitration Association Seminar; Expedited arbitration – pros and cons. Mika Savola, Magnus Bernro and Christer Danielsson, Stockholm 16 March 2016. Läs mer här!...
UPPDRAG
LA PARTNERS representerat i Sydsvenska Industri- och Handelskammarens nya skiljeråd, oktober 2015 Läs mer här!...
AKTUELLT
Tambourine Studios vann målet mot the Hives. LA PARTNERS, genom Magnus Bernro och Claes Svegfors, har biträtt Tambourine studios i tvisten. November 2013. Läs domen här!...