Advokatfirman LA PARTNERS arbetar med samtliga större allmänt förekommande rättsområden, med särskilt fokus på M&A, tvistlösning, fastighets- och entreprenadrätt, offentlig upphandling och IT-relaterad juridik.

Vi är en ung och modern affärsjuridisk advokatbyrå. Byråns seniora jurister har mångårig erfarenhet av att arbeta som advokater på stora affärsjuridiska byråer, som fiskaler på domstolar och som bolagsjurister på stora svenska bolag. LA PARTNERS bedriver sin verksamhet genom ett true partnership-samarbete. Det främjar ett gott samarbetsklimat på byrån. För klienten innebär det framförallt att ärenden alltid hanteras av den som är bäst lämpad för uppdraget. En av LA PARTNERS stora konkurrensfördelar är enkla kontaktvägar mellan klienterna och byråns jurister i förening med aktiv delägarnärvaro och stort engagemang i ärendehantering. Vi skall alltid ge konkreta och användbara råd till klienterna.

Vår historia

LA PARTNERS grundades 2004 av advokaten Lars Andersson. Efter studier på Spyken i Lund och på juristlinjen vid Lunds universitet inledde Lars Andersson sin juristkarriär med tingstjänstgöring i Ronneby 1969-71. Han arbetade därefter under åren 1971-1988 på Wickmans advokatbyrå i Malmö. Wickmans advokatbyrån var på 70-talets början en av de största och mera välsedda byråerna i Malmö. Under 1988 startade Lars Dr Philip Leman advokatbyrås filial i Malmö som några år senare fusionerades med Lagerlöfs och då blev den klassiska Advokatbyrån Lagerlöf & Leman där Lars Andersson efter några år utsågs till ordförande bland delägarna.

I oktober 2004 startade Lars en egen affärsjuridisk advokatbyrå i Malmö Börshus som idag är Advokatfirman LA PARTNERS. LA PARTNERS växte snabbt och sedan Lars Andersson i ett successivt generationsskifte utträtt ur delägarskaran flyttade LA PARTNERS i januari 2018 till nya lokaler på Navigationsgatan 1A i Malmö där verksamheten bedrivs idag.

Mer om oss
VÅRA MEDARBETARE
Träffa våra medarbetare

LA PARTNERS är en modern affärsinriktad advokatbyrå som inte bara ställer krav på våra medarbetares höga juridiska kompetens. Vi tror att människor mår bäst och presterar på topp om man kan balans mellan arbete och fritid.