English Site

Offentlig upphandling

Offentliga affärer och offentlig upphandling är ett av LA PARTNERS största specialistområden.

Reglerna för offentlig upphandling berör inte bara  upphandlande myndigheter och andra upphandlande enheter, utan alla företag som är eller önskar vara leverantörer till offentlig sektor.

LA PARTNERS har erfarna upphandlingsjurister med erfarenhet från både upphandlande myndighet, bolag och domstol som har mångårig erfarenhet av att vara rådgivare i komplexa upphandlingar och domstolsprocesser. Våra upphandlingsjurister har varit rådgivare till myndigheter i en rad omfattande och komplexa upphandlingsprojekt och de har gedigen erfarenhet av upphandlingsprocesser i såväl förvaltningsdomstol som allmänna domstol.

Bland våra jurister finns erfarenhet från arbete som myndighetsjurister och vi har jurister som har mångårig erfarenhet av att vara juridisk rådgivare till offentlig sektor. Därmed är vi väl förtrogna med såväl politiskt styrda organisationer som andra myndigheter och den kultur och praxis som råder i kommunal verksamhet och annan förvaltningsverksamhet.

Vi har stor erfarenhet av att ge kvalificerad juridisk rådgivning när privata och offentliga verksamheter gör affärer med varandra och kan bidra med de legala och affärsmässiga överväganden som krävs i dessa sammanhang.

LA PARTNERS kan t ex bidra med upphandlingsstrategier, såväl som val av upphandlingsförfarande, utvärderings- och avtalsmodeller. LA PARTNERS bistår också vid genomförande av upphandlingar eller lämnande av anbud.  En stor del av våra ärenden inom offentlig upphandling innebär att bistå klienter i domstolsprocesser, såväl i överprövnings-, skadeståndsmål, som i tvister baserade på upphandlade avtal.

LA PARTNERS arrangerar skräddarsydda utbildningar och seminarier inom området offentlig upphandling, och vi anlitas regelbundet för att leda externa seminarier och utbildningar.

LA PARTNERS erbjuder juridisk fullservice inom offentlig upphandling, inkluderande bland annat rådgivning i samband med;

 • Genomförande av upphandlingar
 • Upprättande eller kvalitetssäkring av upphandlingsunderlag ur ett legalt perspektiv
 • Granskning av anbud
 • Rättsliga analyser av upphandlingslagarnas tillämplighet eller tillämpning
 • Granskning av upphandlingar
 • Överprövning under pågående upphandling
 • Överprövning av tilldelningsbeslut
 • Överprövning av avbrytandebeslut
 • Överprövning av avtals giltighet (ogiltighetstalan)
 • Mål om upphandlingsskadeavgift
 • Skadestånd i offentlig upphandling
 • Överklagande av sekretessbeslut

 

Kontakt

Maria
Lidbom

Advokat, Partner

maria.lidbom@lapartners.se

Tel: +46 40 620 00 07
Mobil: +46 768 66 15 25

Claes
Henriksson Svegfors

Advokat, Partner

claes.svegfors@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 58
Mobil: +46 707 99 11 03