Experter inom offentlig upphandling

LA PARTNERS har lång och omfattande erfarenhet av juridiken i samband med offentlig upphandling.

Rådgivare till leverantörer

Vi biträder leverantörer eller anbudsgivare som vill bli leverantörer åt det offentliga. Vi hjälper till med förståelsen och processen för hur den aktuella upphandlingen går till, men även hur man kan angripa en offentligt upphandling som är felaktigt genomförd.

Rådgivare till upphandlande myndighet

Vi biträder upphandlande myndigheter i alla upphandlingsrelaterade frågor och ärende vid genomförande av offentliga upphandlingar. Vi biträder t ex med upphandlingsstrategier, val av upphandlingsförfarande, utvärderingsmodeller och avtalskonstruktioner. Det kan röra omfattande och komplexa upphandlingsprojekt eller andra upphandlingar.

Vi är biträder i upphandlingsmål vid domstol och är ombud såväl vid överprövning av upphandling vid förvaltningsdomstol som skadestånd enligt LOU/LUF vid allmän domstol.

LA PARTNERS har mångårig erfarenhet av att vara juridisk rådgivare till offentlig sektor. Vi är väl förtrogna med såväl politiskt styrda organisationer som andra upphandlande myndigheter och den verksamhet och praxis som råder i kommunal verksamhet och annan förvaltningsverksamhet.

Experter på upphandlingsrätt

Vi har advokater som har en gedigen erfarenhet och expertis inom upphandlingsrätten med tidigare arbetslivserfarenhet från upphandlande myndigheter/enheter som från förvaltningsrätt. Den erfarenheten ger oss en särskild förståelse som för de överväganden som behövs vid såväl upphandlande myndighets genomförande av en offentlig upphandling som anbudsgivares deltagande i en offentlig upphandling.

Ombud i domstolsprocesser

Vi har en mycket gedigen och omfattande erfarenhet av att vara ombud och bistå klienter i domstolsprocesser avseende upphandlingsmål, både i överprövningar och mål om upphandlingsskadeavgift. Vi är också ombud i allmän domstol t.ex. i upphandlingsrättsliga skadeståndsmål eller avtalstvister baserade på upphandlade avtal.

Utbildningar i offentlig upphandling

LA PARTNERS advokater är frekvent anlitade som föreläsare inom upphandlingsrätt.

Vanliga uppdrag inom offentlig upphandling

Vi erbjuder rådgivning inom alla typer av upphandlingsrättsliga frågeställningar och processer. Några exempel på vanliga uppdrag är:

 • Genomförande av upphandlingar
 • Upprättande eller kvalitetssäkring av upphandlingsunderlag
 • Granskning av anbud vid deltagande i upphandling
 • Rättsliga analyser av upphandlingslagarnas tillämplighet eller tillämpning
 • Granskning av upphandlingar
 • Överprövning under pågående upphandling
 • Överprövning av tilldelningsbeslut
 • Överprövning av avbrytandebeslut
 • Överprövning av avtals giltighet (ogiltighetstalan)
 • Upphandlingsskadeavgiftsmål
 • Skadestånd i offentlig upphandling
 • Överklagande av sekretessbeslut
Mer om oss
VÅRA MEDARBETARE
Träffa våra medarbetare

LA PARTNERS är en modern affärsinriktad advokatbyrå som inte bara ställer krav på våra medarbetares höga juridiska kompetens. Vi tror att människor mår bäst och presterar på topp om man kan ha balans mellan arbete och fritid.