Offentlig upphandling

För att lyckas med den offentlig affären krävs förståelse för såväl regelverket som de praktiska problem som såväl den upphandlande myndigheten som den privata leverantören ställs inför.

Våra advokater har gedigen erfarenhet inom offentlig upphandling

Våra advokater inom offentlig upphandling har lång och omfattande erfarenhet av offentlig upphandling och av att ge kvalificerad juridisk rådgivning när privata och offentliga verksamheter gör affärer med varandra.

Rådgivare till upphandlande myndigheter

Våra upphandlingsjurister är löpande rådgivare till upphandlande myndigheter i alla upphandlingsrelaterade frågor och ärende. Det kan röra omfattande och komplexa upphandlingsprojekt eller andra upphandlingar. Vi processar regelbundet upphandlingsmål vid domstol och är ombud såväl vid överprövning av upphandling vid förvaltningsdomstol som skadestånd enligt LOU/LUF vid allmän domstol.

LA PARTNERS har mångårig erfarenhet av att vara juridisk rådgivare till offentlig sektor. Våra advokater inom upphandling är vi väl förtrogna med såväl politiskt styrda organisationer som andra upphandlande myndigheter och den verksamhet och praxis som råder i kommunal verksamhet och annan förvaltningsverksamhet.

Rådgivare till leverantörer

Våra upphandlingsjurister är ofta rådgivare åt leverantörer eller anbudsgivare som vill bli leverantörer åt offentlig sektor. Vi kan hjälpa till med förståelsen för hur den aktuella upphandlingen går till och hur man kan angripa en upphandling som är felaktigt genomförd.

Från upphandlingsstrategier till avtalsmodeller

LA PARTNERS kan t ex bidra med upphandlingsstrategier, såväl som val av upphandlingsförfarande, utvärderingsmodeller och avtalskonstruktioner. LA PARTNERS bistår också vid genomförande av upphandlingar eller lämnande av anbud.

Våra jurister inom upphandling

Flera av våra upphandlingsspecialister har bakgrund som upphandlingsjurist från såväl upphandlande myndigheter, upphandlande enheter som från förvaltningsrätt. Den erfarenheten ger oss en särskild förståelse som för de överväganden som behövs vid såväl upphandlande myndighets genomförande av en offentlig upphandling som anbudsgivares deltagande i en offentlig upphandling.

Ombud i domstolsprocesser

Vi har en omfattande erfarenhet av att bistå klienter i domstolsprocesser, såväl i överprövningsmål och i upphandlingsrättsliga skadeståndsmål, som i avtalstvister baserade på upphandlade avtal.

Utbildningar i offentlig upphandling

LA PARTNERS arrangerar skräddarsydda utbildningar och seminarier inom området offentlig upphandling. Vi anlitas regelbundet för att hålla utbildningar eller vara talare vid upphandlingskonferenser.

Vanliga uppdrag inom offentlig upphandling

LA PARTNERS erbjuder juridisk fullservice inom offentlig upphandling, inkluderande bland annat rådgivning i samband med;

 • Genomförande av upphandlingar
 • Upprättande eller kvalitetssäkring av upphandlingsunderlag
 • Granskning av anbud vid deltagande i upphandling
 • Rättsliga analyser av upphandlingslagarnas tillämplighet eller tillämpning
 • Granskning av upphandlingar
 • Överprövning under pågående upphandling
 • Överprövning av tilldelningsbeslut
 • Överprövning av avbrytandebeslut
 • Överprövning av avtals giltighet (ogiltighetstalan)
 • Upphandlingsskadeavgiftsmål
 • Skadestånd i offentlig upphandling
 • Överklagande av sekretessbeslut

Kontakt

Maria
Lidbom

Advokat, Partner

maria.lidbom@lapartners.se

Tel: +46 40 620 00 07
Mobil: +46 768 66 15 25

Claes
Henriksson Svegfors

Advokat, Partner

claes.svegfors@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 58
Mobil: +46 707 99 11 03