UPPDRAG

Advokatfirman LA PARTNERS har biträtt vid investering i bolag listat på NGM First North

LA PARTNERS har biträtt Gustav Andersson och Stockhorn Capital AB vid en investering i Irisity AB (publ) genom en kombination av en apportemission och en riktad emission. Irisity är en ledande leverantör av AI-driven programvara för videoanalys och är noterat på NASDAQ First North Growth Market.

LA PARTNERS team bestod huvudsakligen av Patrik Svensson och Rebecca Hörnell. Bokwall Rislund genom Omar El Khatib och Charlotte Hell har hanterat den FDI-prövning som investeringen har varit villkorad av.

Läs mer om transaktionen här.