Adam Westberg
BITRÄDANDE JURIST
Adam är genom sin bakgrund som hovrättsassessor väl förtrogen med domstolsprocesser. Han har därutöver tidigare erfarenhet från annan affärsjuridisk byrå och arbetar inom flertalet av Advokatfirman LA PARTNERS verksamhetsområden.
Erfarenhet
  • 2021 – LA PARTNERS
  • 2016 -2021 Fiskal och hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge (tingsfiskal vid Helsingborgs tingsrätt)
  • 2015 – 2016 Notarie vid Göteborgs tingsrätt
  • 2014 – 2015 Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Utbildning
  • 2014 Juristexamen, Lunds universitet
  • 2013 University of Queensland School of Law, Brisbane, Australien
Om Adam

Adam är utbildad hovrättsassessor och har även arbetat med juridisk rådgivning på en av Sveriges största affärsjuridiska byråer. Genom sin bakgrund i domstolsvärlden är han väl förtrogen med domstolstvister, samtidigt som tiden på advokatbyrå medfört en förståelse för behovet av juridisk rådgivning som är affärsmässigt gångbar. På LA PARTNERS arbetar Adam med att biträda byråns samtliga delägare inom flertalet av byråns verksamhetsområden.