Andreas Ekstrand
ADVOKAT, PARTNER
Andreas har snart 20 års erfarenhet som affärsjurist. Han arbetar främst med fastighetsrelaterad juridik med fokus på fastighetstransaktioner och hyresrätt.
Erfarenhet
  • 2004 LA PARTNERS
  • 2004 Wistrand Advokatbyrå
  • 2002-2004 Notarie vid Malmö tingsrätt
Utbildning
  • 2002 Jur kand, Lunds universitet
  • 1999 University of Sussex
  • 1996 Universidad de Zaragoza
Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund

 

Om Andreas

Andreas är specialiserad på fastighetsrelaterad juridik och biträder kontinuerligt såväl börsnoterade bolag som mindre s.k. ägarledda bolag inom detta område. Han har nästan 20 års erfarenhet av fastighetstransaktioner och har lett många av de mest högprofilerade fastighetstransaktionerna som har gjorts i Öresundsregionen under de senaste åren. Därutöver har han en gedigen kompetens och erfarenhet av frågor relaterade till hyresrätt, men även andra inom fastighetsrätten ofta förekommande frågor såsom ärenden gällande plan- och bygglagstiftning, servitut, arrende, fastighetsbildning m.m.