English Site

Andreas Ekstrand

Advokat, Partner

andreas.ekstrand@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 59
Mobil: +46 702 34 31 60


Erfarenhet

Andreas arbetar mycket med fastighetsjuridik och tillhandahåller löpande rådgivning inom området till såväl börsnoterade bolag som mindre s.k. ägarledda bolag. Han medverkar regelbundet vid köp och försäljningar av fastighetsbolag eller bolagiserade fastighetsbestånd samt överlåtelser av enskilda fastigheter.

Andreas hanterar alla normalt förekommande ärenden inom traditionell fastighetsrätt, som t.ex. plan- och bygglagstiftning, servitut, arrende, fastighetsregleringar, gemensamhetsanläggningar, nyttjanderättigheter och hyreslagstiftning, men också nyare rättsfigurer som t ex tredimensionella fastighetsbildningar.

Andreas har under sin tid på affärsjuridisk byrå medverkat i ett stort antal företagsöverlåtelser även utanför den fastighetsrelaterade juridiken och har, utöver rollen som drivande förhandlare av transaktionsdokument, hanterat due diligence-processer och kontrollerade auktioner på företag.

Andreas biträder ofta med upprättande av aktieägaravtal och lämnar rådgivning om tillhörande frågor till de av LA PARTNERS klienter som har en mindre ägarkrets. Andreas har särskilt god kunskap om och erfarenhet av bolagsrättsliga frågeställningar, exempelvis nyemissioner, bolagsbildningar och bolagsordningar men har, med sin breda allmänna affärsjuridiska erfarenhet, kompetens att lämna kvalificerade råd beträffande en mängd olikartade frågor och avtal av det slag som normalt förekommer inom ett företag eller en koncern.

Andreas är tingsmeriterad, är van att uppträda i domstol och agerar som ombud i skiljeförfaranden.

Andreas, som har ett stort idrottsintresse, arbetar även med en rad idrottsjuridiska frågor såsom bildande av spelar- och riskkapitalbolag, frågor rörande elitlicens samt allmän föreningsjuridik.

Karriär

LA PARTNERS 2004 -
Wistrand Advokatbyrå 2004
Notarie vid Malmö tingsrätt 2002-2004

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet 2002
University of Sussex 1999
Universidad de Zaragoza 1996

Språk

Svenska
Engelska
Spanska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund
International Bar Association
Idrottsföreningen Limhamn Bunkeflo 2007