Annika Edmén
ADVOKAT, PARTNER
Annika är, efter mer än 15 års erfarenhet av arbete vid affärsjuridiska byråer, en erfaren affärsjuridisk rådgivare med mycket god kommersiell känsla. Hon biträder primärt våra klienter i ärenden som rör kommersiella avtal, IT-relaterade projekt och företagsöverlåtelser.
Erfarenhet
  • 2016 – LA PARTNERS
  • 2005 – 2016 Mannheimer Swartling Advokatbyrå (Shanghai 2010)
Utbildning
  • 2005 Jur kand, Lunds universitet
  • 2004 – 2005 Studier i Företags- och Nationalekonomi, Lunds universitet
Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund
Om Annika

Annika Edmén är en erfaren affärsjuridisk rådgivare och förhandlare. Hon assisterar både privata och offentliga aktörer inom en rad olika branscher såsom verkstadsindustri, medicinteknik, IT och konsumentprodukter av skilda slag.

Annika är expert på IT- och teknikrelaterade juridik och agerar rådgivare i samband med exempelvis systemleveranser, outsourcingar och mjukvarulicensiering. Annika har anlitats som rådgivare åt både leverantörer och beställare i en lång rad projekt av denna typ. Vid sidan om en mycket djup kunskap inom de relevanta avtalstyperna har Annika genom sin erfarenhet fått en mycket god kännedom om marknadsläge och praxis inom området.

Annika har vidare mångårig erfarenhet av att assistera klienter i fråga om produkt- och tjänsteleveransavtal, inköpsavtal, samarbetsavtal, distributionsavtal och andra för klientens verksamhet centrala avtal. Annika har en mycket omfattande erfarenhet av att skriva och förhandla avtal av detta slag och har otaliga gånger tagit fram mallavtal för de klienter hon arbetar med. Inom inköpsområdet har Annika flertalet gånger blivit anlitat för att ta fram mallavtalspaket och användarmanualer och för att i samband med det utbilda företagens egna inköpsavdelningar inom avtalsrätt och förhandlingsteknik.

Utöver ovanstående har Annika lång erfarenhet av att rådge klienter i samband med företagsöverlåtelser, joint ventures och omstruktureringar vilket gör henne väl förtrogen med de olika faser som projekt av den typen ofta innehåller samt den juridik och de olika avtalstyper som normalt aktualiseras.

Annika har genom åren arbetat nära ledande befattningshavare hos olika klienter inom en rad olika projekt och även som ett ”juridiskt bollplank” på mer löpande basis. Mot bakgrund av det och med hennes breda erfarenhet av att förhandla kommersiella avtal har Annika vid sidan av sina juridiska kunskaper utvecklat en mycket god kommersiell känsla och förståelse för klienternas affärer.

Annika är även en uppskattad föreläsare och håller regelbundet utbildningar ute hos klienter och på Lunds Universitet.