Cecilia Relfsson
ADVOKAT
Cecilia arbetar sedan 10 år med affärsjuridik. Med bakgrund från affärsjuridisk byrå, domstol och bolag arbetar hon med löpande rådgivning som berör fastigheter, entreprenad och allmän affärsjuridik samt företräder klienter i kommersiella tvister.
Erfarenhet
  • 2018 – LA PARTNERS
  • 2011 – 2018 Mannheimer Swartling Advokatbyrå
  • 2017 Bolagsjurist (secondment), Boliden Mineral AB
  • 2013 – 2014 Notarie vid Malmö tingsrätt
Utbildning
  • 2012 Jur kand, Lunds universitet
  • 2011 Melbourne University, Australien vårterminen
Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund
Om Cecilia

Cecilia Relfsson har mångårig erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning från en ledande affärsjuridisk byrå och även som bolagsjurist. Erfarenheterna omfattar bland annat allmän affärsjuridik, bolagsrätt, entreprenadrätt, tvistlösning samt fastighetsrättsliga frågor som t ex fastighetsöverlåtelser, fastighetsbildning, olika typer av nyttjanderätter och kommersiell hyresrätt.

I sitt arbete på Advokatfirman LA PARTNERS är Cecilia verksam inom flera av byråns verksamhetsområden med särskilt fokus på fastighetsrätt, entreprenad- och konsulträtt samt kommersiell tvistelösning där hon företräder klienter i såväl domstolsförfaranden som inför skiljenämnd.