Johan Henningsson
BITRÄDANDE JURIST
Johan är utbildad hovrättsassessor. På LA PARTNERS arbetar han huvudsakligen med domstolsprocesser och andra tvister.
Erfarenhet
  • 2023 – LA PARTNERS
  • 2019 – 2023 Hovrättsfiskal i Hovrätten över Skåne och Blekinge, tingsfiskal vid Helsingborgs tingsrätt, tf. hovrättsassessor och hovrättsassessor
  • 2017 – 2018 Tingsnotarie vid Lunds tingsrätt
  • 2016 – 2017 Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Utbildning
  • 2016 Juristexamen, Uppsala universitet
  • 2014 – 2015 The University of Sheffield, England