Johanna Wirgin
ASSISTENT
Johanna bistår firmans verksamhet med administrativ support. Johanna började hos LA PARTNERS 2015.