Patrik Svensson
ADVOKAT, PARTNER
Patrik arbetar sedan 20 år med affärsjuridik, främst inom bolagsrätt och företagsöverlåtelser samt med rådgivning och tvistlösning inom entreprenad- och konsulträtt.
Erfarenhet
  • 2004 – LA PARTNERS
  • 2004 Wistrand Advokatbyrå
  • 2001 – 2003 Advokatfirman Andersson & Ekberg
  • 2000 – 2001 Collin Foyen & Co
  • 1998 – 2000 Notarie vid Kristianstad tingsrätt
Utbildning
  • 1998 Jur kand, Lunds universitet
  • 1997 Master of Law and Economics, Rotterdam
Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund
Om Patrik

Patrik tillhandahåller löpande affärsjuridisk rådgivning till företagsledningar i en rad företag, allt från börsnoterade bolag och riskkapitalbolag till mindre s.k. ägarledda företag. Bolagsrättsliga frågor genomsyrar de flesta av LA PARTNERS ärenden och Patrik har särskild kunskap avseende vanligt förekommande bolagsrättsliga frågeställningar inkluderande t.ex. bolagsbildningar, bolagsordningar, etableringar, ny- och fondemissioner i aktiebolag och värdeöverföringar.

Patrik biträder också i förvärvsprocesser, både på köpar- och säljarsidan, och har medverkat vid överlåtelser i en rad olika branscher såsom livsmedelsindustrin, partihandel, fordonsindustrin och fastighetsbranschen. Dessa transaktioner har i flera fall haft formen av så kallade kontrollerade auktioner där Patrik haft ledande roller i framgångsrika projekt inkluderande allt från den inledande due diligence-granskningen via avtalsförhandlingar till färdigt och undertecknat avtal.

Patrik är en erfaren entreprenadrättsjurist med en bred kunskap inom området och kännedom om branschens aktörer och anlitas regelbundet av såväl entreprenörer, som underentreprenörer, konsulter och beställare. Klienterna inkluderar aktörer på olika nivåer från små och medelstora entreprenadföretag till projekthjälp åt utländska internationella koncerner. Patrik är väl förtrogen med branschens bestämmelser och beskrivningar, AB 04, ABT 06, AB-U 04, AMA m fl. Patrik agerar ofta som ombud i kommersiella tvister mellan beställare och entreprenör.

Patrik har god processvana och företräder regelbundet våra klienter i domstolstvister eller inför skiljenämnd. Patrik har erfarenhet från ad hoc skiljeförfaranden och internationella skiljeförfarande enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.