English Site

Patrik Svensson

Advokat, Partner

patrik.svensson@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 54
Mobil: +46 709 49 42 85


Erfarenhet

Patrik tillhandahåller löpande affärsjuridisk rådgivning till företagsledningar i en rad företag, allt från börsnoterade bolag och riskkapitalbolag till mindre s.k. ägarledda företag. Bolagsrättsliga frågor genomsyrar de flesta av LA PARTNERS ärenden och Patrik har särskild kunskap avseende vanligt förekommande bolagsrättsliga frågeställningar inkluderande t. ex. bolagsbildningar, bolagsordningar, etableringar, ny- och fondemissioner i aktiebolag och värdeöverföringar.

Patrik är en erfaren entreprenadrättsjurist med en bred kunskap inom området och kännedom om branschens aktörer och anlitas regelbundet av såväl entreprenörer, som underentreprenörer, konsulter och beställare. Klienterna inkluderar aktörer på olika nivåer från små och medelstora entreprenadföretag till projekthjälp åt utländska internationella koncerner. Patrik är väl förtrogen med branschens bestämmelser och beskrivningar, AB 04, ABT 06, AB-U 04, AMA m fl. Patrik agerar ofta som ombud i kommersiella tvister mellan beställare och entreprenör.

Han biträder också i förvärvsprocesser, både på köpar- och säljarsidan, och har medverkat vid överlåtelser i en rad olika branscher såsom livsmedelsindustrin, partihandel, fordonsindustrin och fastighetsbranschen. Dessa transaktioner har i flera fall haft formen av så kallade kontrollerade auktioner där Patrik haft ledande roller i framgångsrika projekt inkluderande allt från den inledande due diligence-granskningen via avtalsförhandlingar till färdigt och undertecknat avtal.

Patrik har god processvana och företräder regelbundet våra klienter i domstolstvister eller inför skiljenämnd. Patrik har erfarenhet från ad hoc skiljeförfaranden och internationella skiljeförfarande enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Karriär

LA PARTNERS 2004 -
Wistrand Advokatbyrå 2004
Advokatfirman Andersson & Ekberg 2001 - 2003
Collin Foyen & Co 2000 - 2001
Notarie vid Kristianstad tingsrätt 1998 - 2000

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet 1998
Master of Law and Economics, Rotterdam 1997

Språk

Svenska
Engelska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund