Vi representerar i nytt skiljeråd

LA PARTNERS representerat i Sydsvenska Industri- och Handelskammarens nya skiljeråd, oktober 2015

Läs mer här!