UPPDRAG

Vi undervisar på Juridicum!

Advokaten Maria Lidbom undervisar på fördjupningskursen i Offentlig Upphandling på juristprogrammet vid Lunds universitet. Maria föreläser för juriststudenterna om lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Maria har bred och lång erfarenhet av att arbeta med upphandlingsjuridiska frågor bl a inom försörjningssektorerna.