AKTUELLT

Artikel i Upphandlingsrättslig Tidskrift

Maria Lidbom och Alexander Rappe har publicerat en artikel i Upphandlingsrättslig Tidskrift nr 4 2018. I artikeln analyseras möjligheterna till en effektiv överprövning när bevisning omfattas av sekretess.

Läs artikeln