UPPDRAG

LA PARTNERS biträder när Wihlborgs säljer stor fastighet i Lund

Uppdrag_blogpost

Wihlborgs har idag tecknat avtal om att sälja fastigheten Landsdomaren 6 i Lund omfattande totalt 27 500 m² uthyrningsbar yta. Fastigheten säljs till Intea Fastigheter AB (publ) genom en bolagsaffär för en köpeskilling om totalt 1 400 Mkr.

Wihlborgs har i transaktionen biträtts av Advokatfirman LA PARTNERS genom advokaten Andreas Ekstrand.

https://www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/pressmeddelanden/2019/wihlborgs-saljer-i-lund/