AKTUELLT

LA PARTNERS har biträtt FMG Circular Invest AB vid investering i AquaGreen Aps

LA PARTNERS har biträtt FMG Circular Invest AB vid dess investering i AquaGreen Aps ett företag verksamt inom hållbar transformering av biomassa och avfall till förnybar energi.

LA PARTNERS team bestod huvudsakligen av Klas Eklund och Rebecca Hörnell.