AKTUELLT

Maria Lidbom ny partner

Advokatfirman LA PARTNERS har glädjen att meddela att Maria Lidbom valts till partner med verkan från och med den 1 juli 2016.

Maria Lidbom är specialiserad på offentlig upphandling och tillhörande tvister och är ansvarig för firmans verksamhet med inriktning mot offentliga affärer. Maria Lidbom har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och har stor vana att leverera goda råd och bra resultat till både leverantörer och upphandlande myndigheter/enheter i alla typer av upphandlingsrelaterade mål och ärenden enligt LOU och LUF i och utanför domstol.

Det finns en hög, och ständigt ökande, efterfrågan på specialistkompetens inom offentlig upphandling och vi är mycket glada över att kunna förstärka och bredda firmans kompetens genom Maria Lidbom som ny partner, säger Magnus Bernro, partner på LA PARTNERS. Maria passar väl in i vårt sätt att arbeta, hennes stora erfarenhet från advokatbyrå och från myndighet ger oss förmågan att ge rak, specialiserad och värdefull rådgivning till klienterna. Våra klienter efterfrågar Marias höga grad av specialisering, insikt i hur myndigheter fungerar och gedigna processvana av de här målen, fortsätter Magnus Bernro.

Maria leder vår kompetensgrupp för offentlig upphandling och det har gått väldigt bra för Maria och hennes verksamhetsområde sedan hon anslöt till oss på LA PARTNERS. Vi är mycket glada och stolta över att hon accepterat vårt erbjudande att bli partner hos oss, säger Claes Henriksson Svegfors, partner i firman.

Maria Lidbom Advokat/Partner
maria.lidbom@lapartners.se

Tel: +46 40 62 00 007
Mobil: +46 768 66 15 25