UPPDRAG

Upphandlingskonferensen 2016

Uppdrag_blogpost

LA PARTNERS är stolta över att Maria Lidbom är en av talarna på Upphandlingskonferensen 2016, 1 – 2 december i Stockholm. På konferensen har man samlat Sveriges främsta experter på offentlig upphandling som talare för att få en så allsidig belysning som möjligt av den nya upphandlingslagstiftningen.

De nya lagar som debatteras är:

  • lagen om offentlig upphandling – LOU
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna – LUF
  • lagen om tjänste- och byggkoncessioner – LUK

Lagarna bygger på de nya EU-direktiv som trädde i kraft våren 2014 och som kommer att genomföras under år 2017.

Läs mer här:

http://partner.upphandling24.se/upphandlingskonferensen

http://partner.upphandling24.se/urt/forsorjningssektorerna