Magnus Bernro


Advokat, Partner

magnus.bernro@lapartners.se

Tel: +46 40 20 08 57
Mobil: +46 708 14 70 14


Erfarenhet

Magnus är en erfaren affärsjurist och van projektledare i företagsöverlåtelser, inklusive auktionsprocesser, samt i processer och skiljeförfaranden.

Med bakgrund i domarkarriären har Magnus sedan 1998 arbetat med svensk och internationell affärsjuridik. Han har över åren skaffat sig en bred erfarenhet av kvalificerade ärenden och projekt inkluderande en mängd olikartade frågor och avtal av det slag som normalt förekommer inom ett företag eller en koncern.

Erfarenheterna inkluderar stor vana av riskhantering och riskvärdering i köp och säljrelationer inom så vitt skilda områden som IT-bolag och andra IPR intensiva verksamhetsområden till den traditionella verkstadsindustrin. Exempel på större projekt som han hanterat inkluderar standardavtal för utveckling och inköp för ett större telekombolag, allmänna villkor för inköp av konsulttjänster för ett stort medicintekniskt bolag och rekonstruktionsprojekt hos underleverantörer i fordonsindustrin.

Magnus har agerat på ledande position i ett stort antal företagsöverlåtelser i Sverige och utomlands på både säljare och köparsidan inkluderande relaterade avtal och frågor. Han är väl förtrogen med alla olika faser av kontrollerade auktioner såsom projektledare och ansvarig advokat (på både säljar- och köparsidan).

Med sin processbakgrund har Magnus stor erfarenhet av processer i allmän domstol samt skiljeförfaranden. Han har agerat som ombud i svenska och internationella skiljeförfaranden under FIDIC-, ICC-, SCC, Danish Arbitration Institute-regler och ad-hoc-förfaranden. Han har erfarenheter som skiljeman, såväl partsutsedd som ordförande utsedd såväl av Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstituts (SCC) som i ad hoc-förfaranden. Under åren 2010-2011 genomgick han Swedish Arbitration Associations (SAA) och SCC:s välrenommerade utbildningsprogram för skiljemän. Från och med 2014 ingår Magnus i SCC:s regelrevideringskommitté.

Magnus har lång erfarenhet av undervisning, ute hos klienter, internt och på Lunds universitet inom kommersiell avtalsrätt.

Karriär

LA PARTNERS 2008 -
Mannheimer Swartling Advokatbyrå 1998 - 2008
Visiting lawyer Slaughter and May, London 2002 - 2003
Ericsson Mobile Communication 2000
Fiskal i Hovrätten för Västra Sverige och vid Stenungsunds tingsrätt 1997 - 1998
Notarie vid Göteborgs tingsrätt och Kronofogdemyndigheten i Göteborg 1995 - 1997

Utbildning

SAA Training Programme for Arbitrators 2010 - 2011
Jur kand, Lunds universitet 1994
Köpenhamns universitet 1993 - 1994

Språk

Svenska
Engelska
Danska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund
SCC - Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regelrevideringskommitté
SAA - Swedish Arbitration Association
Skiljedomsföreningen i Södra Sverige (ordförande)
Dansk Forening for Voldgift
Malmö-Lund juristförening
Malmö Fotbollförening