Magnus Bernro
ADVOKAT, PARTNER
Magnus är en erfaren affärsjurist och skiljeman som arbetat med svensk och internationell affärsjuridik i 25 år. Han arbetar ofta som projektledare och ombud i tvister och företagsöverlåtelser.
Erfarenhet
 • 2008 – LA PARTNERS
 • 1998 – 2008 Mannheimer Swartling Advokatbyrå
 • 2002 – 2003 Slaughter and May, London
 • 2000 Ericsson Mobile Communication
 • 1997 – 1998 Fiskal i Hovrätten för Västra Sverige och vid Stenungsunds tingsrätt
 • 1995 – 1997 Notarie vid Göteborgs tingsrätt och Kronofogdemyndigheten i Göteborg
Utbildning
 • 2010 – 2011 SAA Training Programme for Arbitrators
 • 1994 Jur kand, Lunds universitet
 • 1993 – 1994 Köpenhamns universitet
Medlemskap
 • Ledamot av Advokatsamfundets styrelse
 • Sveriges advokatsamfund
 • Ledamot av Handelskammarens Skiljeråd
 • SAA – Swedish Arbitration Association
 • Skiljedomsföreningen i Södra Sverige
 • Dansk Forening for Voldgift
 • Föreningen Tvistlösning i domstol (TiD)
 • Malmö Fotbollförening
Om Magnus

Magnus är en erfaren affärsjurist och van projektledare i företagsöverlåtelser, inklusive auktionsprocesser, samt i processer och skiljeförfaranden.

Med bakgrund i domarkarriären har Magnus sedan 1998 arbetat med svensk och internationell affärsjuridik. Han har över åren skaffat sig en bred erfarenhet av kvalificerade ärenden och projekt inkluderande en mängd olikartade frågor och avtal av det slag som normalt förekommer inom ett företag eller en koncern.

Erfarenheterna inkluderar stor vana av riskhantering och riskvärdering i köp och säljrelationer inom så vitt skilda områden som IT-bolag och andra IPR intensiva verksamhetsområden till den traditionella verkstadsindustrin. Exempel på större projekt som han hanterat inkluderar standardavtal för utveckling och inköp för ett större telekombolag, allmänna villkor för inköp av konsulttjänster för ett stort medicintekniskt bolag och rekonstruktionsprojekt hos underleverantörer i fordonsindustrin.

Magnus har agerat på ledande position i ett stort antal företagsöverlåtelser i Sverige och utomlands på både säljare och köparsidan inkluderande relaterade avtal och frågor. Han är väl förtrogen med alla olika faser av kontrollerade auktioner såsom projektledare och ansvarig advokat (på både säljar- och köparsidan).

Med sin processbakgrund har Magnus stor erfarenhet av processer i allmän domstol samt skiljeförfaranden. Han har agerat som ombud i svenska och internationella skiljeförfaranden under FIDIC-, ICC-, SCC, Danish Arbitration Institute-regler och ad-hoc-förfaranden. Han har erfarenheter som skiljeman, såväl partsutsedd som ordförande utsedd såväl av Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstituts (SCC) som i ad hoc-förfaranden.

Magnus är, från den 1 juli 2022, styrelseledamot i Advokatsamfundet.