AKTUELLT

Maria Lidbom och Alexander Rappe talare på SOI:s årskonferens 2019

Sveriges Offentliga Inköpares (SOI) årskonferens 2019 arrangeras den 3-5 april i Uppsala. SOI:s årskonferens är Sveriges största konferens för offentliga inköp och förra året samlade konferensen drygt 900 deltagare från hela Sverige. Bland de inbjudna experterna som talar på konferensen finns vår partner advokaten Maria Lidbom och biträdande jurist Alexander Rappe. Maria och Alexander kommer att tala om volymuppskattningar i ramavtalsupphandlingar enligt LOU.

Läs mer om konferensen här: http://www.soi.se/konferenser/soi-arskonferens-2019