UPPDRAG

Skiljedomsföreningen i Södra Sverige – vårmöte och paneldiskussion

Tisdagen den 17 april 2018 håller Skiljedomsföreningen i Södra Sverige vårmöte och paneldiskussion. LA PARTNERS grundare advokat Lars Andersson deltar i panelen tillsammans med hovrättspresidenten Lennart Svensäter och advokaterna Fanny Gleiss Wilborg och Tore Wiven-Nilsson. Panelen ska diskutera kring temat ”Är skiljenämnder friare i sin bedömning än domstolarna?”

Panelen kommer bl.a. att diskutera och debattera följande frågor. En utgångspunkt för de flesta parter och ombud torde vara att en tvist som avgörs genom skiljeförfarande också prövas enligt gällande rätt. Men är det självklart att skiljenämnder tillämpar juridik på samma sätt som domstolarna? Eller tenderar skiljenämnder att vara friare i sin bedömning och väga in andra omständigheter vid sidan av juridiken, såsom t.ex. affärsmässiga och etiska förhållanden? Och i så fall, är det i sin ordning och kan parterna påverka möjligheten att så sker?

Hör av Er till oss om Ni vill veta mer!